I Larvik og Stavern Tennisklubb skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Larvik og Stavern Tennisklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Vi har nå fått tilgang til vår egen Mitt Varsel portal. Se mer informasjon på vår temaside Mitt Varsel

Kategorier: Klubb