Det har vært en hektisk høst for min del. Mye å sette seg inn i, men samtidig veldig hyggelig å bli kjent med medlemmene i klubben.

Som de fleste nok har fått med seg har det vært gjort en del endringer. For min del har det vært nødvendig å få dette på plass for å sørge for en mest mulig effektiv drift av klubben. Jeg har fått en del tilbakemeldinger på at “ting var bedre før” og det er naturlig. Samtidig håper jeg at ting etter hvert vil gå seg til og at dere blir vant med nye systemer. Her er noen av de viktigste endringene i høst:

Effektivisering av regnskap

Vi har nå inngått et tettere samarbeid med Saga regnskap (tidligere HG regnskap) om regnskapstjenester. Det innebærer integrasjon med bank og mer automatikk. Vi har nå også registrert oss med EHF avtale slik at vi får fakturaer rett inn i regnskapssystemet. Videre har alle ansatte nå fått tilgang til å føre timelister via app. Vi har nå et 100% digitalt regnskap De som har vært innom kontoret har kanskje fått med seg at det har vært en opprydning…

Innføring av MittVarsel i klubben

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. MittVarsel ble innført den 20.9. Les mer om MittVarsel

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside har tatt over for den gamle. (Nesten) alt av innhold fra den gamle har blitt flyttet over. Den er mer moderne og gir oss mulighet til å enklere redigere og styre innhold.

Nytt system for baneleie og medlemsregister

Matchi overtok som vårt medlemsregister og system for baneleie i høst. Dette gjør at vi nå kan tilby online betaling av baneleie, kurspåmelding osv. Vi har nå bedre kontroll på betaling av baneleie.

Det har vært en del henvendelser om hvordan man kan få tilgang til hallen for medlemmer når man ikke har bestilt baneleie og det er nå lagt ut mulighet for å kjøpe adgangsbrikke. De som har en gammel brikke kan få byttet den i en ny om de ønsker. Les mer om dette i baneleie

Nye priser fra 1.1.23

Det vil bli en prisøkning fra nyttår. Det vil gjelde så å si alle våre tjenester fra baneleie til kurs og trening. Nytt fra våren 2023 er at alle juniorer nå betaler en fast pris pr. mnd. Se oppdatert prisliste for detaljer

Romjulsdouble

I fjor ble romjulsturneringen avlyst grunnet korona. Nå håper vi at vi skal få arrangert dette i år. Til det trenger vi noen som kan ta på seg jobben med å organisere/holde turneringen. Om du har erfaring fra organisering av turneringer og lyst til å bidra ta kontakt så snart som mulig og senest innen fredag 9.12


Stavern 01.12.2022
Ulf M. Skogeng
Daglig leder

Kategorier: Ukategorisert