Kent slutter som trener og vil ha sin siste arbeidsdag 31.01.2023. Vi jobber nå med å få tak i en ny trener for våre voksen og gule juniorgrupper.

Srdjan har overtatt som trener for alle våre juniorgrupper (røde, oransje og grønn)

Kategorier: Ansatte