Vi søker etter noen som kan:

  • Følge opp uteanleggene slik at de er i fin stand gjennom sesongen. Det innebærer luking av ugress/ sprøyte ved behov, fjerne mose på murer, reparere linjer, vanne baner, reparere baner og fjerne søppel. Sjekke om det er noe som må repareres, suppleres på anleggene og informere daglig leder om dette. Enklere reparasjoner tas umiddelbart. Plenklipping 1 g/uke til midten av juli og hver 2 uke deretter. Supplere med toalettpapir, tørkepapir, såpe etc i garderober/ toaletter. Vask/ støvsuging av klubbfasiliteter.
  • Følge opp innspill, spørsmål, behov fra de som bruker anleggene. Kommunikasjon med daglig leder med oppfølging av spørsmål/ avklaringer mot «kunder». Dette omfatter bestillinger, ordne med strenging, service fra kiosk/ salg utstyr/ baller ved henvendelser fra kunder. Kontroll av betaling for timer/ tid og at de som spiller er medlemmer.
  • Bytte av kode på dørlåser på utebanene hver 14 dag.
  • Bistå med stell av baner og generell service inkl. kiosk under turneringer ( sommercup og Grand Prix )

Det kan være behov for å måtte utføre enkelte arbeider ved anlegget i Stavern. Arbeidsoppgaver kan endres ved behov og avtales spesielt. Tidsperiode / antall timer: Fra 13.06 til 07.08. Antatt timer pr uke: Ca. 8t Arbeidstid/ kjernetid: Jobben utføres fleksibelt innenfor kl. 8-16 med daglig tilstedeværelse. Timer turneringer: Etter avtale, antatt: 40 t

Eventuelle tilleggsjobber avtales særskilt.

Lønn: etter avtale
Sommermedlemsskap er inkludert.

Send søknad til daglig leder Ulf Skogeng på post@lstk.no
Søknadsfrist: 31.01.2023

Kategorier: Ledig stilling