Vi har etter at det ble kjent at det ble prisøkning i klubben fått en del tilbakemeldinger og mange lurer på hvorfor vi gjør dette. Det vil være for omfattende å forklare hver eneste endring i detalj, men her er grunnen til noen av de viktigste endringene:

Strømmen er betydelig opp, hver banetime koster mer, tennisskolen går med underskudd fordi baner benyttes til få spillere og det er flere trenere på få spillere.

Skal vi kunne gi et bra tilbud til klubbens medlemmer fremover må vi drive klubben økonomisk og det innebærer at vi må se på hvordan banene brukes, hva det koster og hvordan de enkelte tilbudene skal være. For noen grupper/ personer vil det ha større konsekvenser enn andre.

De endringene som gjort er ut ifra å gjøre det mer likt for flere og som en justering som vi har pleid å gjøre hvert annet år. I år har det blitt en større gjennomgang av prisene enn tidligere år.

Om det er noen som har barn og ungdom som føler at disse prisendringene gjør at de må kutte ut deltakelse i klubbens aktiviteter, kan de ta kontakt med daglig leder. Vi har støtteordninger spesielt øremerket for barn og unge.

For deg som sliter med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi alltid en løsning på det sammen med deg. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med daglig leder som alltid vil behandle dette konfidensielt.

Grønt kort

Når det gjelder grønt kort har ordningen vært en stor økonomisk belastning for klubben. Det ser vi på antall timer som har blitt bestilt med grønt kort etter at vi gikk over til Matchi i høst. Med det gamle systemet på baneleie hadde vi ikke noen mulighet til å sjekke dette.

Vi har etter en ny gjennomgang av grønt ordningen justert noe på regler og pris. Du kan kjøpe grønt kort for vårsesong 1.1-10.5 eller høstsesong 20.8-31.12. De nye justerte prisene som vil gjelde fra 1.1.23 finner du i vår prisliste . Se også endrede betingelser for grønt kort

Fredagstrening

Timeleien på fredagstrening er veldig lav og disse sponses av andre fullt betalende spillere. Prosentmessig kan økningen virke høy, men det er fortsatt billig å være med på fredagstrening.

Kurs og trening

Vår organiserte treninger går med underskudd. Spesielt voksengruppen er ille. Om vi skal fortsette å ha et treningstilbud for voksne var vi nødt til å ta grep nå. Dette innebærer følgende endringer fra 2023

  • 1 timers økter for å få ned antall timer trenerne står på banen*
  • justering av timepris
  • sørge for at gruppene fylles opp med minimum 4 deltakere pr. gruppe

*Lengde på treningsgrupper vil vurderes på nytt av trener i løpet av Q1-2023

Prisen som opprinnelig var satt til å gjelde fra 1.1.23 på kr 160,- pr. time for våre voksengrupper har vi etter en ny gjennomgang vurdert til å være for høy. Vi har nå justert ned timepris og også gjeninnført rabatt pr. time om du er med flere timer pr. uke. Se vår prisliste for oppdaterte priser

Stavern 09.12.2022

Ulf Skogeng
Daglig leder
Larvik og Stavern Tennisklubb

Kategorier: Pris