Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik og Stavern Tennisklubb.
Årsmøtet avholdes 02.03.2023 kl.18.00 i Brunla tennishall -Staurumveien 15.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.02.2023 til Larvik og Stavern Tennisklubb, Postboks 110, 3291 Stavern eller e-post: post@lstk.no. Det ønskes at mal for forslag til årsmøte brukes. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på LSTK’s hjemmeside etter at frist for å sende inn forslag har gått ut, og senest én uke før årsmøte.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Larvik og Stavern Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Larvik og Stavern Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Larvik og Stavern Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ulf Skogeng kontaktes på tlf: 78896994 eller post@lstk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Kategorier: Årsmøte