Da er det gjort klar for betaling av dugnadsavgift for deg som ikke har betalt dette allerede via faktura sammen med medlemskap.

Om du ikke ønsker å betale dugnadsavgiften via Matchi kan du sende e-post til post@lstk.no og du vil kunne betale dugnadsavgiften ved at vi sender deg en faktura. Vær oppmerksom på at det blir lagt til et fakturagebyr på kr 50,- pr. tilsendte faktura.

Kategorier: medlem