På årsmøte sist torsdag ble det fremmet forslag om å opprette komiteer for å ivareta drift og vedlikehold av hall, utebaner og uteområder.

Det har nå blitt opprettet komiteer/grupper hvor de som ønsker å bli med kan melde seg inn.

Vi oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra til drift og vedlikehold om å melde seg inn i en komite så snart som mulig. De som er med på arbeid i våre komiteer får trukket fra timer i dugnadsavgiften