Oversikt over ansatte, styret, tillitsvalgte og komiteer er nå oppdatert. Vi gjør oppmerksom på at personlig kontaktinformasjon er fjernet av hensyn til personvern. Om du har spørsmål til klubben skal de rettes til daglig leder. Om det er behov for avklaring med styret eller andre med verv i klubben vil de bli kontaktet.