Det er ekstrem tørke nå og det er innført totalforbud mot bruk av spredere i Larvik kommune. Vi har fått dispensasjon fra Larvik kommune som gjør at vi kan vanne baner i forkant av spill med håndholdt slange. Det betyr at vanningsanlegg/spredere IKKE skal brukes inntil videre. Se også banepleie for hvordan du tar vare på våre grusbaner.

Kategorier: Baneleie