Mitt varsel ble innført i klubben 20.09.2022. Vi sender ut informasjon om denne tjenesten regelmessig en gang i året for å minne om at denne tjenesten finnes.

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen. Les mer om Mitt Varsel

Norges Idrettsforbund

I Larvik og Stavern Tennisklubb skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Larvik og Stavern Tennisklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Gå til Mitt Varsel

Kategorier: Klubb