Larvik og Stavern Tennisklubb innkaller til årsmøte. Møtet holdes i tennishallen i Staurumveien 15 i  Stavern torsdag den 15.02.2024 kl.18.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.2024 til post@lstk.no. Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Kategorier: Årsmøte