For alle medlemmer som er fra nivå “Noe øvet” og oppover, har vi en felles treningsettermiddag i vinterhalvåret hver fredag ettermiddag. Du kan velge mellom to perioder:

  • Første periode kl. 15:00 – 17:00
  • Andre periode kl. 17:00 – 19:00

Vi bruker opptil 3 baner innendørs. Både kvinner og menn, yngre og eldre spillere, spiller sammen. Vi spiller forskjellige treningsmodeller. En av spillerne som har vært med mange ganger organiserer treningen og setter alle i gang med forskjellige aktiviteter.

Terminer

Fredagstrening arrangeres i to terminer

høsttermin: september-desember
vårtermin: januar-april

Betaling via Drop-in

Dersom du ønsker å betale hver gang tilbyr vi dette også. Du må betale via Vipps. Velg “3931 Fredagstrening Drop-in” (nest øverst på listen over kategorier). Se vår prisliste for mer informasjon

Betaling for fast plass

Betal for fast plass VÅR 2024 er ikke lenger tilgengelig. Frist for registrering/betaling var 31.1.2024. Vi tilbyr nå kun drop-in betaling.

Vilkår for fredagstrening

  • Du må være medlem av tennisklubben for å være med på fredagstrening.
  • Vi tilbyr ikke noen refusjon om du har betalt for fast plass og ikke kan delta.