Du må være medlem av tennisklubben for å være med.

For alle spillere som er fra nivå «Noe øvet» og oppover, har vi en felles treningsettermiddag hver fredag ettermiddag. Du kan velge mellom tre perioder:

Første periode kl. 14:00 – 15:30

Andre periode kl. 15:30 – 17:00

Tredje periode kl. 17:00 til 18:30.

Vi bruker opptil 3 baner. Både kvinner og menn, yngre og eldre spillere, spiller sammen. Vi spiller forskjellige treningsmodeller. En av spillerne som har vært med mange ganger organiserer treningen og setter alle i gang med forskjellige aktiviteter.

Prisen for å være på dette er kr. 60,- pr uke dersom du betaler for hele semesteret på en gang. Eller kr. 120,- pr gang, dersom du bare ønsker å «droppe inn» og være med en gang i blant, uten forpliktelse. 

Dersom du bare ønsker å «drop inn» og betale for å være med på fredagstreningen en gang, så betaler du på stedet med Vipps eller kontant.

Vil du melde deg på for hele semesteret, kontakt tenniskurs@larvikstaverntennis.no og vi lager en faktura til deg.

Ønsker du å ta en «dobbel økt» å være med på to perioder etter hverandre, så må du betale for begge. 

Dersom du ønsker «drop-in», betaler du med Vipps kr. 120,- pr. gang

For alle spillere som er fra nivå «Noe øvet» og oppover, har vi en felles treningsettermiddag hver fredag ettermiddag. Du kan velge mellom tre perioder:

Første periode kl. 14:00 – 15:30
Andre periode kl. 15:30 – 17:00
Tredje periode kl. 17:00 til 18:30.

Vi bruker opptil 3 baner. Både kvinner og menn, yngre og eldre spillere, spiller sammen. Vi spiller forskjellige treningsmodeller. En av spillerne som har vært med mange ganger organiserer treningen og setter alle i gang med forskjellige aktiviteter.