Velkommen til Larvik & Stavern Tennis Lagspill for to-personers lag


Historikk  / tidligere sesonger:
Vinter/Vår 2024 | Høst 2023 | Vinter/Vår 2023 | Høst 2022 | Vinter/Vår 2022 | Høst 2021 | (Vinter/Vår 2021 avlyst pga Covid-19) | Høst 2020 | Vinter/Vår 2020 | Høst 2019 | Vinter/Vår 2019 | Høst 2018 | Vinter/Vår 2018 | Høst 2017 | Vinter/Vår 2017 |  Høst 2016 | Vinter/Vår 2016 |  Høst 2015 |  Vinter/Vår 2015 |  Høst 2014 |   Vinter/Vår 2014 | Høst 2013 |  Vinter/Vår 2013

Arkiv over lagbilder:
Lagbilder Vinter/Vår 2024 | Lagbilder Høsten 2023 | Lagbilder Vinter/Vår 2023 | Lagbilder Høst 2022 | Lagbilder Vinter/Vår 2022 | Lagbilder Høst 2021 | Lagbilder Høst 2020 | Lagbilder Vinter/Vår 2020 | Lagbilder Høst 2019 |  Lagbilder Vinter/Vår 2019 | Lagbilder Høsten 2018 | Lagbilder Vinter/Vår 2018Lagbilder Høsten 2017 | Lagbilder Vinter/Vår 2017 |  Lagbilder Høsten 2016 | Lagbilder Vinter/Vår 2016 | Lagbilder Høsten 2015 | Lagbilder Vinter/Vår 2015 | Lagbilder Høsten 2014 |  Lagbilder Vinter/Vår 2014

Video med kavalkade over lagbilder 2014-2020:
https://www.youtube.com/watch?v=Y57OLa13lrQ

Om Lagspillserien

Lagspillserien i Stavern er en morsom aktivitet for lokale og regionale tennisspillere på alle nivåer som ønsker å ha det gøy med tennismatcher i helgene. Vi har mange divisjoner, med alle forskjellige ferdighetsnivåer.

Når det arrangeres kamp mellom to lag, så spiller den beste spilleren på det ene laget en singles-match mot den beste på det andre laget (“éneren mot éneren”) og den svakeste på det ene laget spiller en singles-match mot den svakeste på det andre laget (“toeren mot toeren”). Deretter spiller lagene mot hverandre i en doubles-match.

I løpet av en sesong (ca. 4 måneder) skal hvert lag spille mot alle de andre lagene i sin divisjon. Siden en divisjon som oftest består av enten 5 eller 6 lag, så blir det altså enten 4 eller 5 slike matcher i løpet av sesongen.

En sesong går fra nyttår og frem til mai. Da gjøres opprykk/nedrykk av ett lag fra hver divisjon, og en ny sesong spilles på høsten, fra ca. 1. september og frem mot ca midten av desember.

Ønsker du å melde deg på serien, så send en email til serieadministrator Bjørn Lynne på email bjornlynne@gmail.com eller pr SMS: 47 33 12 13. Hvis du kommer til som et nytt lag, så kan det være at du må akseptere å komme inn i serien i en divisjon som ikke er perfekt for deg, for nye lag må plasseres inn der hvor det er plass. Eventuelt så kan dere være på venteliste for å få komme inn i ønsket divisjon.

Pris (pr. sesong)

  • Medlem av Larvik & Stavern Tennisklubb, over 20 år: Kr. 700,-
  • Medlem av Larvik & Stavern Tennisklubb, under 20 år: Kr. 450,-
  • Ikke medlem av Larvik & Stavern Tennisklubb (uansett alder): Kr. 850,-

Avgiften dekker baneleie for alle matchene hele sesongen, nye baller til hver spilleweekend, og premier til vinnerne av alle divisjoner.

Betaling

Regler og kampavvikling

Ofte er det to lagkamper som skal spilles samtidig, og vi har tre baner til rådighet. Da gjør vi det slik at den ene lagkampen starter med en doubles-match, og den andre lagkampen starter med to singles-matcher. Deretter omvendt. På den måten får vi avviklet singles og doubles, for to lagkamper, på 3 baner.

Noen ganger er det bare én lagkamp som skal spilles. Da er det booket kun én bane den første timen, og så to baner de neste to timer. Så da skal det spilles doubles først på den ene banen, og deretter singles på to baner.

Alle kamper spilles best av 3 vanlige sett, men hvis det skulle stå 1-1 i sett, så spilles det et “match-tiebreak” (først til 10, må ha to over) istedenfor et tredje og avgjørende sett.

doubles kampen spiller vi med “No Ad, receivers choice“, altså direkte avgjørende poeng fra deuce. Mottakerlaget bestemmer servens retning. I singles spiller vi vanlige games med deuce og fordel.

Valgfritt alternativ for å få litt kortere kamp: Dersom begge/alle spillere er enige, så kan det avtales at alle sett skal starte på stillingen 1-1 i games. Da vil matchene ta litt kortere tid, og det vil ikke bli fullt så fysisk krevende å spille både singles og doubles på én økt. Dette må avtales mellom spillerne før kampen begynner, og hvis dette alternativet skal brukes så må det brukes både i første og andre sett.

For sen ankomst: Dersom et lag eller en spiller fra et lag kommer for sent til kamp: 0-15 minutter: Taper 2 games og må starte første sett fra 0-2. 15-30 minutter: Må starte første sett fra 0-4. 30-45 minutter: Taper første sett 0-6. Mer enn 45 minutter for sent fremmøte: Taper kampen 0-6, 0-6. Denne regelen blir faktisk gjennomført.

Når kampen er ferdig skal alle 4 spillerene samles og sørge for at alle er enige i hva resultatene ble. Skriv det opp. Spillerene blir enige om hvem som skal rapportere inn resultatet til Bjørn på email bjornlynne@gmail.com eller SMS: 47 33 12 13. Det skal inn samme dag. Vær så snill og ikke somle med dette, slik at Bjørn må skrive/ringe rundt for å få tak i resultatene!

Baller: Hver match-weekend starter med et nytt ballrør på hver bane. Baller leveres av klubben. Etter kampen ber vi alle spillere sørge for at ballene blir samlet inn og lagt tilbake i røret, og at dere setter ballrører opp på toppen av premieskapet, til de neste spillerne som kommer til match. Ballene skal ikke tas med hjem eller rotes bort.

Dersom du eller din partner ikke kan stille til kamp

Kan du eller din partner ikke stille til kamp på den fastsatte tiden, enten det dreier seg om skade, sykdom, hyttetur eller annet, så har du to valg:

(1) Flytte kampen til et annet tidspunkt:

Ønsker man å flytte en kamp til et annet tidspunkt så:

  1. Ta kontakt med partner og motspillere, og diskuter nytt tidspunkt for kampen. Hold øye med når det er ledig bane i hallen, når dere diskuterer nytt tidspunkt.
  2. Når dere har blitt enige om nytt tidspunkt, skriv epost til bjornlynne@gmail.com og si ifra om når kampen er flyttet fra, og flyttet til.
  3. Bjørn vil da flytte kampen i oppsettet, av-booke banene som var booket til dere på opprinnelig tid, og booke baner til dere på den nye tiden.

Dersom kampen ikke har blitt spilt innen siste spilledag for sesongen, så vil det laget som ikke kunne stille opp på det siste avtalte tidspunktet tape kampen på walkover.

Dersom én spiller fra et lag er skadet / syk / bortreist og det ikke lar seg gjøre å få gjennomført kampen så kan alikevel den andre spilleren stille opp og spille sin singles-kamp. Den andre singles-kampen og doubles-kampen vil bli tapt på walkover pga den spilleren som ikke stilte til kamp.

(2) Dere kan bruke en reservespiller.

Du kan sette inn en reservespiller for å spille på dine vegne. Dette skal ikke være en spiller som spiller i samme divisjon, eller høyere divisjon. Det skal heller ikke være en spiller som er bedre enn den egentlige spilleren. Et lag skal ikke oppnå en fordel av å ha en spiller bortreist, syk eller skadet. Tommelfingerregel: Hvis du tror at reservespilleren kunne slått deg i en singles-kamp, så skal du ikke bruke denne spilleren som din reserve.

Det andre laget skal alltid kontaktes på forhånd med forespørsel om bruk av reservespiller, i rimelig tid før kampen, slik at de får en sjanse til å tenke seg om og eventuelt nekte. Ingen skal måtte oppleve at de møter til kamp og tror at de skal spille mot noen, men når de møter opp så får de vite at det er en annen motstander.

Brudd på reglene om bruk av reservespiller medfører walkover tap, eller det kan forlanges at den riktige spilleren stiller opp selv på et senere tidspunkt og spiller kampen med riktig spiller.

Opprykk / nedrykk

Som en hovedregel vil ett lag rykke ned til lavere divisjon, og ett lag rykke opp til høyere divisjon. Det kan gjøres noe unntak her, ettersom noen lag slutter i serien og noen nye lag kommer til, da kan det bli litt omrokkeringer enten oppover eller nedover.

God match!