Vi bruker Matchi for baneleie. Trykk på knappen under for å komme direkte til Matchi hvor du kan bestille baneleie hos oss. Du kan også laste ned Matchi appen fra Google Play eller App Store.

Priser

Se gjeldende priser for baneleie i vår prisliste

Adgang til anlegget

Tidsbestemt kode fra Matchi

Når du bestiller baneleie i Matchi, får du en e-post der det står en kode som du bruker for å komme inn i hallen. Koden er den samme hver gang for hver enkelt bruker og virker 40 minutter før og etter at du har bestilt baneleie. Du må taste kode # for å komme inn.

Adgangsbrikke tennishallen Stavern – kun medlemmer

Bestill ny adgangsbrikke til hallen i Stavern. Om du har en gammel brikke og ønsker å bytte til ny må du møte opp personlig for å få utlevert ny brikke. Se våre kontortider

Grønt kort

Gunstig for deg som ønsker å spille mye på tidspunkt hvor det er ledig banekapasitet. Du kan kjøpe grønt kort for vårsesong 1.1-10.5 eller høstsesong 20.8-31.12.

Regler som gjelder fra 1.1.23:

  • kan bare benyttes i tidspunkt utenom man-tors kl 16-21
  • maks 2 baneleie pr. dag

Om du har kjøpt eller fått tilgang til grønt kort eller verdikort vil det vises som et valg når du skal betale for baneleie. Se også Jeg får ikke valg å betale med Grønt kort når jeg bestiller baneleie

Det er ikke støtte for aktivering av grønt kort familie i Matchi. Du må derfor aktivere dette når du er innlogget med din egen bruker i familien Alle familiemedlemmer må ha sin egen Matchi bruker. Om du har barn må du opprette en Matchi bruker med deres egen e-postadresse. Det er ikke anbefalt å bruke foresatt sin e-postadresse.

Du får kun opp valget å betale med grønt kort 2 timer før timen. Hvis du velger et tidspunkt som er lenger frem i tid vises ikke dette valget. Se også regler for bruke av Grønt kort i Baneleie

Faste timer / Abonnement

Fast time Abonnement betyr at du har en fast time i uka hvor en av banene alltid er reservert for deg. Leieavtalen er for en sesong av gangen.

Sesonger

  • Vårsesong: 1.1 til 31.5
  • Høstsesong: 1.9 til 31.12

I juni og juli måned er det opphold i abonnementstimene.

Søknadsfrister

vårsesongen: 11. desember
høstsesongen: 1. august

Vilkår for faste timer

  • Medlemmer må søke om å få en fast baneleie i uken for hele vår- eller høstsemesteret.
  • For at et abonnement skal bli akseptert må navn på alle spillerne oppgis samt at alle må være medlemmer av Larvik og Stavern Tennisklubb. Videre må alle tidligere restanser overfor klubben være betalt.
  • Styret fordeler timene som er igjen etter at klubben har fordelt timene til klubbens sportslige aktivitet, samt kurs –og instruksjonsvirksomhet i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb
  • Abonnementet er ikke gyldig før det er betalt. Alle abonnementer skal være registrert fullt innbetalt innen 10. januar for vårsemesteret, og 1. september for høstsemesteret. Deretter kan styret fordele disse timene uten nærmere begrunnelse. Det er abonnentens ansvar å sørge for at full betaling skjer i tide. Delbetalinger godtas ikke.
  • Det kan forekomme at klubben må ha tilgang til den aktuelle banetimen til klubbarrangementer som turneringer, kurs, trenerutvikling osv. Klubbens arrangementer har alltid fortrinnsrett, selv foran «fast time» avtaler. Dersom man har leid bane med «fast time» ordning og klubben må bruke din time vil du få klippekort som kompensasjon.

Avlys din faste time og få kompensasjon

Om du ikke har mulighet til å spille din faste time kan du avbestille den i Matchi. Om timen din blir bestilt av noen andre vil du få klippekort som kompensasjon som du kan bruke for å bestille strøtimer.