Vi bruker Matchi for baneleie. Trykk på knappen under for å komme direkte til Matchi hvor du kan bestille baneleie hos oss. Du kan også laste ned Matchi appen fra Google Play eller App Store.

Priser

Se gjeldende priser for baneleie i vår prisliste

Adgang til anlegget

Tidsbestemt kode fra Matchi

Når du bestiller baneleie i Matchi, får du en e-post der det står en kode som du bruker for å komme inn i hallen. Koden er den samme hver gang for hver enkelt bruker og virker 40 minutter før og etter at du har bestilt baneleie. Du må taste kode # for å komme inn.

Adgangsbrikke tennishallen Stavern – kun medlemmer

Bestill ny adgangsbrikke til hallen i Stavern. Om du har en gammel brikke og ønsker å bytte til ny, må du møte opp personlig for å få utlevert ny brikke. Se våre kontortider

Grønt kort

Gunstig for deg som ønsker å spille mye på tidspunkt hvor det er ledig banekapasitet. Du kan kjøpe grønt kort for vårsesong 1.1-10.5 eller høstsesong 20.8-31.12.

Regler for Grønt kort

  • Maks 2 baneleie pr. dag
  • Kun tilgjengelig for bruk inntill 2 timer før timen som du skal bestille
  • Kun tilgjenglig for medlemmer.

Ofte stilte spørsmål Grønt kort

Sommerkortet

Sommerkortet (tidligere «sommerabonnement» eller «sommermedlem») er et tilbud til feriefolk som er her noen uker om sommeren. Du spiller så mye du vil hele sommerferien din. Når du bestiller baneleie med sommerkortet kan du ta med deg hvem du ønsker. Det er ikke krav om at andre som spiller er medlem i klubben.

Vi tilbyr ikke sommerkortet for familier, barn eller ungdom. Grunnen til dette er at den som bestiller baneleie med sommerkort fritt kan ta med seg andre til å spille.

Personer med fast adresse i Larvik kommune får ikke bruke sommerkort. De skal være vanlig medlem.

Faste timer / Abonnement

Fast time eller abonnement betyr at du har en fast time i uken hvor en av banene alltid er reservert for deg. Leieavtalen er for en sesong av gangen.

Sesonger, semestre og søknadsfrist

Sesonger og semester

En vintersesong er delt inn i høstsemester og vårsemester. Høstsemester varer fra 1.september til 31.desember, mens vårsemester varer fra 1. januar til 2. søndagen i mai hvert år.

Fra vintersesongen 2023/24 søker du om faste time for høstsemester og vårsemester. Det betyr at dine faste timer automatisk vil gjelde for både høst- og vårsemester.

Søknadsfrist faste timer

Søknadsfrist er 1. august

Betaling for faste timer

Når du det opprettes faste timer for deg får du en e-post med bekreftelse på dette. I e-posten finner du informasjon om hvordan du kan betale for din faste time med ditt betalingskort. Du kan også se forestående betalinger i Matchi for oversikt.

Du blir ikke belastet for timene før etter at du har hatt din første time i semesteret. Hvis du opplever at linken ikke fungerer, skyldes det at du ikke har lagret et betalingskort i Matchi, eller at din bruker i Matchi ikke er koblet til din Matchi-profil. Ta kontakt med oss for hjelp om du ikke får til dette.

Om du ønsker å betale via faktura kan du la være å betale med betalingskort og du vil automatisk motta faktura for timene i begynnelsen av semesteret. Se vår prisliste for informasjon om fakturagebyr og priser for faste timer

Tilgang til hallen for deg som har fast time

I forkant av din faste time får du en e-post som minner deg om at du har en kommende fast time. I denne e-posten står det en kode som du kan bruke for å låse opp dør til hallen. Denne koden kan deles med andre som er med på din faste time. Som medlem i klubben kan du også få en adgangsbrikke for å låse opp.

Avlys din faste time og få klippekort som kompensasjon

Om du ikke har mulighet til å spille din faste time kan du avbestille den i Matchi. Bruk link i e-post som du mottar i forkant av timen. Om timen din blir bestilt av noen andre vil du få klippekort som kompensasjon som du kan bruke for å bestille strøtimer.

Vilkår for faste timer/abonnement

  • Medlemmer må søke om å få fast time innen fristen
  • Om du har fått tildelt fast time og sesongen har startet kan du ikke avlyse timene
  • For at et abonnement skal bli akseptert må navn på alle spillerne oppgis samt at alle må være medlemmer av Larvik og Stavern Tennisklubb.
  • Alle tidligere restanser overfor klubben må være betalt
  • Styret fordeler timene som er igjen etter at klubben har fordelt timene til klubbens sportslige aktivitet, samt kurs –og instruksjonsvirksomhet i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb
  • Alle abonnementer skal være registrert fullt innbetalt innen 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Det er abonnentens ansvar å sørge for at full betaling skjer i tide. Delbetalinger godtas ikke.
  • Det kan forekomme at klubben må ha tilgang til den aktuelle banetimen til klubbarrangementer som turneringer, kurs, trenerutvikling osv. Klubbens arrangementer har alltid fortrinnsrett, selv foran «fast time» avtaler. Dersom man har leid bane med «fast time» ordning og klubben må bruke din time vil du få klippekort som kompensasjon.

Ofte stilte spørsmål baneleie

Nei, det er ikke mulig i å flytte på reserverte timer i Matchi. Du må avbestille timen og bestille ny time.

Ja, det er mulig å avbestille en time i Matchi. Gå til Mine bookinger og velg «Avbook» timen som du ønsker å avbestille.

Om du har Matchi appen installert kan du gå til «Reservasjoner» og velg din reservasjon. Helt nederst på siden finner du valget for «kanseller reservasjon».

Om du avbestiller timen innen 6 timer før reservasjonen må du kun betale et servicegebyr på kr 12,50. Etter dette kan du kansellere, men vil ikke får refundert beløpet som du har betalt for baneleie.