Se også Ofte stilte spørsmål om baneleie

Priser

Se gjeldende priser for baneleie i vår prisliste

Tilgang til anleggene

Utebaner

Kode til uteanlegg får du i e-post som blir sendt ut når du bestiller baneleie i Matchi. Du må taste kode # for å komme inn.

Hall

Når du bestiller baneleie i hallen, får du en e-post der det står en kode som du bruker for å komme inn i hallen. Koden er den samme hver gang for hver enkelt bruker og virker 40 minutter før og etter at du har bestilt baneleie. Du må taste kode # for å komme inn.

Nøkkelbrikke tennishallen Stavern

Nøkkelbrikken gir deg tilgang til hallen i Stavern uten å måtte bruke koden fra Matchi. Nøkkelbrikken kan kun bestilles av deg som har betalt medlemskap i klubben. Nøkkelbrikken må hentes på klubben i nøkkelboks som er plassert på til venstre for inngang til hallen i Stavern. Beregn 2-4 virkedager fra du har bestilt brikken til den er klar. Du får e-post når brikken er klar for henting og kode som du skal bruke for å låse opp kodeboksen. Om du har en gammel brikke og ønsker å bytte til ny, må du møte opp personlig for å få utlevert ny brikke. Se våre kontortider.

Grønt kort

Gunstig for deg som ønsker å spille mye på tidspunkt hvor det er ledig banekapasitet. Du kan kjøpe grønt kort for vårsesong 1.1-10.5 eller høstsesong 20.8-31.12. Det er ikke mulig å betale for grønt kort med verdikort i Matchi.

Regler for Grønt kort

  • Maks 2 baneleie pr. dag
  • Kun tilgjengelig for bruk inntil 2 timer før timen som du skal bestille. Om du velger å bestille flere timer i samme bestilling, vil ikke Matchi tilby deg å betale med grønt kort, selv om den første timen er innenfor fristen på 2 timer.
  • Kun tilgjenglig for medlemmer.

Ofte stilte spørsmål Grønt kort

Sommerkortet

Sommerkortet (tidligere “sommerabonnement” eller “sommermedlem”) er et tilbud til feriefolk som er her noen uker om sommeren. Du spiller så mye du vil hele sommerferien din. Når du bestiller baneleie med sommerkortet kan du ta med deg hvem du ønsker. Det er ikke krav om at andre som spiller er medlem i klubben.

Vi tilbyr ikke sommerkortet for familier, barn eller ungdom. Grunnen til dette er at den som bestiller baneleie med sommerkort fritt kan ta med seg andre til å spille. Personer med fast adresse i Larvik kommune får ikke bruke sommerkort. De skal være vanlig medlem.

Ofte stilte spørsmål Sommerkort

Vilkår for baneleie Larvik og Stavern Tennisklubb

Sist oppdatert 05.08.2023

Alle som leier bane hos Larvik og Stavern Tennisklubb plikter å sette seg inn i og følge disse vilkårene. Ved misbruk eller gjentatte brudd på gjeldende regler vil tilgang til å bestille baneleie bli sperret.

Faste timer / Abonnement

Fast time eller abonnement betyr at du har en fast time i uken hvor en av banene alltid er reservert for deg. Leieavtalen er for en sesong av gangen.

Sesonger

Fra vintersesongen 2023/24 søker du om faste time for vintersesongen. Det betyr at dine faste timer automatisk vil gjelde for både høst- og vårsemester. Vintersesongen varer fra 1. september til 1. mai

Søknadsfrist faste timer

Søknadsfrist er 1. august

Tildeling av faste timer

Tildeling av faste timer foretas av daglig leder basert på “først til mølla” prinsippet basert på hva som er ledig av kapasitet etter at plan for organisert trening er lagt. Normalt er dette gjort før skolestart på høsten.

Betaling for faste timer

Når du det opprettes faste timer for deg får du en e-post med bekreftelse på dette. I e-posten finner du informasjon om hvordan du kan betale for din faste time med ditt betalingskort. Du kan også se forestående betalinger i Matchi for oversikt.

Du blir ikke belastet for timene før etter at du har hatt din første time i sesongen. Hvis du opplever at linken ikke fungerer, skyldes det at du ikke har lagret et betalingskort i Matchi, eller at din bruker i Matchi ikke er koblet til din Matchi-profil. Ta kontakt med oss for hjelp om du ikke får til dette.

Om du ønsker å betale via faktura kan du la være å betale med betalingskort og du vil automatisk motta faktura for timene i begynnelsen av sesongen. Se vår prisliste for informasjon om fakturagebyr og priser for faste timer

Tilgang til hallen for deg som har fast time

I forkant av din faste time får du en e-post som minner deg om at du har en kommende fast time. I denne e-posten står det en kode som du kan bruke for å låse opp dør til hallen. Denne koden kan deles med andre som er med på din faste time. Som medlem i klubben kan du også få en adgangsbrikke for å låse opp.

Avlys din faste time og få klippekort som kompensasjon

Om du ikke har mulighet til å spille din faste time kan du avbestille den i Matchi. Bruk link i e-post som du mottar i forkant av timen. Om timen din blir bestilt av noen andre vil du få klippekort som kompensasjon som du kan bruke for å bestille strøtimer.

Vilkår for faste timer/abonnement

  • Medlemmer må søke om å få fast time innen fristen
  • Om du har fått tildelt fast time og sesongen har startet kan du ikke avlyse timene
  • For at et abonnement skal bli akseptert må navn på alle spillerne oppgis samt at alle må være medlemmer av Larvik og Stavern Tennisklubb.
  • Alle tidligere restanser overfor klubben må være betalt
  • Klubben fordeler timene som er igjen etter at klubben har fordelt timene til klubbens sportslige aktivitet, samt kurs –og instruksjonsvirksomhet i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb
  • Alle abonnementer skal være registrert fullt innbetalt innen 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Det er abonnentens ansvar å sørge for at full betaling skjer i tide. Delbetalinger godtas ikke.
  • Det kan forekomme at klubben må ha tilgang til den aktuelle banetimen til klubbarrangementer som turneringer, kurs, trenerutvikling osv. Klubbens arrangementer har alltid fortrinnsrett, selv foran “fast time” avtaler. Dersom man har leid bane med “fast time” ordning og klubben må bruke din time vil du få klippekort som kompensasjon.

Registrer søknad om fast time

Det er kun medlemmer som kan søke om faste timer

Ofte stilte spørsmål baneleie

Nei, det er ikke mulig i å flytte på reserverte timer i Matchi. Du må avbestille timen og bestille ny time.

Ja, det er mulig å avbestille en time i Matchi. Gå til Mine bookinger og velg “Avbook” timen som du ønsker å avbestille.

Om du har Matchi appen installert kan du gå til “Reservasjoner” og velg din reservasjon. Helt nederst på siden finner du valget for “kanseller reservasjon”.

Om du avbestiller timen innen 6 timer før reservasjonen må du kun betale et servicegebyr på kr 12,50. Etter dette kan du kansellere, men vil ikke får refundert beløpet som du har betalt for baneleie.