Kode til uteanlegg får du i e-post som blir sendt ut når du bestiller baneleie i Matchi. Om du ikke kommer deg inn, kan det være fordi koden har blitt byttet etter at du bestilte baneleie. Ta kontakt med vår sommervert Lisa Lynne 91991776 ved behov.

NB: lås til bane 3 og 4 på Bergeløkka er treg og kan være vanskelig å få åpnet. Om du ikke kommer deg inn, gå inn via bane 1 og gjennom hull i gjerdet.