Larvik og Stavern Tennisklubb har totalt 12 tennisbaner tilgjengelig (4 utendørs grusbaner i Larvik, 4 utendørs grusbaner i Stavern og 4 innendørsbaner i tennishall i Stavern).

Klubben drives til stor grad på frivillig innsats, har en deltidsansatt daglig leder, og er underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Tennisforbund.

Vi tilbyr utleie av tennisbaner til egentrening, samt organisert trening/kurs, turneringer og tennisaktiviteter for medlemmer og gjester.

Prisliste

Prislisten ble sist oppdatert 09.12.2022. Nye priser som gjelder fra 1.1.23 er i uthevet skrift. Justert pris pr. 09.12.2022 er uthevet og understreket. Pris frem til 31.12.22 er streket over. Endringslogg Se logg for oppdatering Generelt om betaling Kjøp av baller, leie av ballmaskin, betaling for gjestespillere gjøres i Vipps […]

Ansatte, styret og tillitsvalgte

Navn Funksjon Mobil / E-post Ulf Michael Skogeng Daglig leder 94169743 / post@lstk.no Kent Eriksson Hovedtrener 94178742 / kurs@lstk.no Sven Petter Hellenes Styreleder + Anleggsansvarlig 90126100 / sven.petter.hellenes@ramboll.no Øyvind Waale Hellenes Styremedlem 97092508 / oyhell@online.no Atle Solberg Nestleder + Anleggsansvarlig 91152702 / atle@ts-elementer.no Gary Denyou Styremedlem 91750919 / gary@bilservice.no Marianne […]

Årshjul

Årshjulet er en oversikt over hva styret og ansatte i klubben skal foreta seg i løpet av året. Trykk på aktiviteten for å få mer informasjon.

MittVarsel

I Larvik og Stavern Tennisklubb skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært […]

Historikk

Larvik og Stavern Tennisklubb er en sammenslåing av Larvik Tennisklubb og Stavern Tennisklubb. Les mer om vår historie