Årshjulet er en oversikt over hva styret og ansatte i klubben skal foreta seg i løpet av året. Trykk på aktiviteten for å få mer informasjon.

[pretty_google_calendar gcal=”c_d1350dd7b003def7a3f7093bef6f7b256eeea11da17990820739a319723e38a5@group.calendar.google.com” locale=”nb” initial_view=”listCustom” custom_days=”365″]