Offentlige dokumenter

Rutiner

Du får kun opp valget å betale med grønt kort 2 timer før timen. Hvis du velger et tidspunkt som er lenger frem i tid vises ikke dette valget.

Hvordan betale for timen med grønt kort:

Betaling med grønt kort vises etter at du har valgt “Neste” i vinduet som vises etter at du har valgt dato og tidspunkt.
Velg “Grønt kort…”

Se også regler for bruk av Grønt kort i Baneleie

Det er et krav om at alle som er med på organisert trening/tennisskolen må betale medlemskap senest 14 dager etter at de har startet semesteret. Se også hvem må betale medlemskontingent

Ved påmelding til organisert trening vil du bli belastet det første avdraget når du melder deg på. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift er den 4. dagen i hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Månedsprisen for treningsavgift er satt ut fra de utgiftene vi har til trenere, personale, utstyr og andre utgifter til drift og vedlikehold av våre anlegg.

BPG (Betal per gang) treninger er et ekstra tilbud som vi gir utenfor vårt regulære treningstilbud. Klubben setter opp betal per gang treninger basert på tilgjengelighet av trenere og der vi ser det er ledig banekapasitet.

 • Før du kan bli med på BPG trening må du være registrert som deltaker på organisert trening
 • Invitasjon til BPG sendes ut via Spond
 • Antall plasser er begrenset, og det er “først til mølla” som gjelder
 • BPG settes opp med 4 eller 8 plasser
 • Det må være minst 2 deltakere på venteliste før antall plasser utvides

BPG treninger må ikke forveksles med drop-in treninger. For å være med på BPG må man melde seg på og betale på forhånd. Det er IKKE anledning til å møte opp og bli med uten først å ha registrert seg som deltaker.

Krav til antall deltakere for at vi skal holde BPG kurs:

 • Minimum 2 deltakere med grupper på maks 4
 • Minimum 4 deltakere med grupper på maks 8

Betingelser for BPG:

 • Om en BPG time blir avlyst av oss, vil de som har meldt seg på automatisk bli påmeldt til neste gang
 • Vi tilbyr INGEN refundering av påmeldingsavgift for BPG når du først har meldt deg på
 • Påmeldingsfrist er kl. 15 dagen før

Se vår prisliste for informasjon om gjeldende pris for BPG økter.

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Om du ikke har en Matchi-bruker fra før må du opprette det. Om du skal betale for medlemskap for barn som ikke er en del av et familiemedlemskap (individuelt medlemskap), må barnet ha sin egen Matchi-bruker.

 1. Medlemskap følger dato til dato og gjelder 12 mnd. fra kjøpsdato
 2. Betaling av medlemskap må gjøres via online betaling
 3. Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 4. Medlemskapet kan ikke overdras til andre personer
 5. Medlemskapet refunderes ikke
 6. Oppsigelse av medlemskap må meldes på e-post

Se også vilkår baneleie for medlemmer

Se også generelle vilkår for baneleie

 • Når du leier bane UTE ved bruk av medlemskap må ALLE som spiller være medlem. Spillere som ikke er medlem må enten kjøpe sommerkortet eller et medlemskap
 • Som innehaver av medlemskap kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år. Utover dette skal gjesten betale 1/2 pris for baneleie for ikke-medlemmer. Dette gjøres via Vipps #113973: Baneleie utendørsbanerBaneleie innendørsbaner
 • Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt

Se også vilkår baneleie for medlemmer

 1. Den som leier banen er ansvarlig for at regler og vilkår for baneleie overholdes
 2. Du må selv spille timen som du leier. Det er ikke tillatt å leie bane for andre
 3. Du må bestille baneleie i MATCHi
 4. Du kan avbestille inntil 6 timer før bestillingstidspunktet og få refundert beløpet minus servicegebyr
 5. Du kan maks bestille 2 fremtidige baneleie
 6. Du kan maks bestille baneleie 10 dager frem i tid
 7. Banen skal være ryddet og klar for neste spiller når baneleie er slutt, dvs. at man må avslutte og rydde slik at man rekker dette
 8. Når du kommer til timen skal man ikke forstyrre de som allerede spiller med f.eks. prat, oppvarming etc. ved banen. Vent med å gå til banens benk til det er klart for det
 9. De som avslutter sin time skal rydde og forlate banen uten å forstyrre de som nå har banen unødvendig. Dvs. at man skifter, rydder og så går fra banen.
 10. Du skal sørge for at banen er i god stand etter at du er ferdig med å spille. På grusbanene betyr dette også:
  • vann banen før spill hvis den er tørr, pass på å ikke lage dammer
  • kost hele banen etter spill
  • kost gjerne også linjene med linjekosten
  • om det oppstår groper må de dekkes over
  • Etterlat banen i god orden uten søppel.

   Se banepleie for mer informasjon om hvordan du holder grusbaner vedlike
 11. Det er strengt forbudt å bruke noe annet enn tennissko på grusbanene. Sko med grov såle ødelegger de. Ved spill innendørs i hallen må sko være rengjort før de brukes.
 12. Det er ikke tillatt å bestille baneleie hvor formålet er organisert trening eller kurs uten at dette først har blitt avtalt med Larvik og Stavern Tennisklubb
 • Betaling av privattimer må være gjort dagen før timen og senest kl 2100. Spillere må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben
 • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2200 dagen før timen for refundering
 • Maks 2 voksne og 2 barn kan delta
 • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben

Ved påmelding til organisert trening aksepteres det at klubben ved behov setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. 

 • Klubben bestemmer treningstilbudet
 • Trenere bestemmer grupper og hvem som passer sammen

Unntak er ved privattimer hvor deltakerne velger trener og hvem som deltar.

Betingelser for privattimer

 • Betaling av timen må være gjort før timen starter
 • Maks 2 personer kan delta
 • Avbestilling av privattime må gjøres senest kl 2100 dagen før time for refundering
 • Spillere kan ikke avtale privattimer på våre anlegg med trenere som ikke er forhåndsgodkjent av klubben

Bestilling av privattimer

Bestilling av privattimer kan gjøres på to måter:

 1. Kunden tar kontakt direkte med trener og avtaler dag og tid. Kunden betaler for privattimen før timen.
 2. Kunde betaler for timen ved å bestille privattime på hjemmesiden. Trener tar kontakt med kunden for å avtale tid.

Betaling av privattimer

Spillere må under ingen omstendighet betale treneren direkte, alt skal gå via klubben. Betaling av privattimer kan kun gjøres via nettbutikk på vår hjemmeside. Det er ikke mulig å betale via Vipps direkte, via faktura eller andre betalingsmetoder.

Bestilling av baneleie

Du må selv bestille baneleie i Matchi. Om du mangler tilgang, gi beskjed til klubben.

Etter at timen er ferdig

Registrer privattimen i timelister Husk å registrere ordrenummer i kommentarer. Ordrenummer står på kvittering som du får når timen har blitt betalt. Timer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.

 1. Velg Timeføring
 2. I prosjekt velger du “Privattimer”
 3. I aktivitet velger du privattime og timesats som du har
 4. I kommentarer registrerer du hva som ble gjort. For privattimer må f.eks ordrenummer registreres. Privattimer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.

Vi tilbyr ikke prøvetime for organisert trening/tennisskolen. I stedet tilbyr vi 14 dagers prøveperiode etter oppstart. For å bli med må du registrere deg for kurs. Se også hvordan fungerer månedlig betalingsavtale for treningsavgift?

Ja, vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å plassere deg i en gruppe som passer dager, tidspunkt og nivå som du har valgt. Om det viser seg at vi ikke klarer å gi deg et tilbud som passer, vil vi refundere påmeldingsavgiften i sin helhet.

Sommerkortet er et klippekort i Matchi med ubegrenset antall bruk. Du velger dette som betalingsmetode når du bestiller baneleie under “Velg betalingsmåte”

Ja, alle som ønsker å spille på våre anlegg kan gjøre dette. Du kan velge å betale pr. gang eller om du ønsker det kan du kjøpe sommerkortet som er et tilbud til feriefolk som er her noen uker om sommeren. Du spiller så mye du vil hele sommerferien din. Når du bestiller baneleie med sommerkortet kan du ta med deg hvem du ønsker. Det er ikke krav om at andre som spiller er medlem i klubben.

Les mer om sommerkortet og hvordan får jeg tilgang til banene.

Nei, vi tilbyr ikke utlån av racket. Ta deg gjerne en tur innom Stavern Sport som kan hjelpe til med å finne en racket som passer.

Alle skal betale dugnadsavgiften. Dersom du deltar på dugnad får du tilbake kr. 100 pr. arbeidstime. Det vil være en dugnadsleder tilstede som skriver opp ditt navn, antall timer du jobbet, og ditt kontonummer for tilbakebetaling av dugnadsavgiften. Tilbakebetaling av dugnadsavgift gjøres i september basert på det som er utført av dugnad.

Dersom du velger å ikke delta beholder klubben din avgift, og de pengene blir brukt til å betale for arbeider som ikke kan gjøres på dugnad fordi det krever faglært arbeidskraft (murer, elektriker, rørlegger, blikkenslager, osv). På den måten kan man si at de som ikke deltok på dugnad allikevel bidro på sin måte, ved å hjelpe til med å betale for faglært arbeid.

 • Delta sammen med mange andre på storrengjøring i tennishallen (én dag i januar/februar hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle i stand utendørsbanene på våren (april/mai hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle og pynte anlegget i forkant av vår store veteranturnering “Stavern
 • Sommercup” tidlig i juli.
 • Stå som kioskvakt og selge varer når det er turneringer.
 • Stille opp ved andre forefallende behov.

Når klubben trenger folk til å stille på dugnad sender vi ut en invitasjon, og de som melder seg på først får være med. Hvis vi bare trenger 1-3 personer til å delta på noe så poster vi det gjerne bare ut på vår Facebook-side (Bare søk etter Larvik og Stavern Tennis på Facebook, og klikk “Liker” på siden vår, så vil du få opp poster fra oss i nyhetsstrømmen på Facebook). Hvis vi trenger flere personer til større jobber, så vil vi sende ut en epost til alle klubbens medlemmer.

Som andre idrettsklubber og foreninger er også Larvik og Stavern Tennisklubb avhengig av frivillig innsats fra medlemmer, evt. foreldre av juniormedlemmer, til å ta i et tak og sørge for at klubben fungerer og har et trivelig, trygt og velfungerende anlegg.

De fleste idrettsklubber bruker «tvunget dugnad», dvs. at som medlem (eller foreldre av juniormedlemmer) SKAL man delta på dugnad et visst antall ganger i året. Og har du ikke mulighet, så får du selv sørge for å ordne med bytte av vakt med noen andre.

Slik gjør vi det ikke hos oss. Vårt system er mer basert på frivillighet. Alle medlemmer mellom 12 og 80 år betaler inn en dugnadsavgift til klubben. Du er selv ansvarlig for at dugnadsavgift har blitt betalt. Se vår prisliste for informasjon om beløpet på dugnadsavgiften. Personer under 12 år og over 80 år er fritatt fra dugnadsavgift.

Vi bruker Matchi for baneleie. Trykk på knappen under for å komme direkte til Matchi hvor du kan bestille baneleie hos oss. Du kan også laste ned Matchi appen fra Google Play eller App Store.

Du trenger kun å velge hvilke dager og tidspunkt som det passer deg. Vi vil så langt det lar seg gjøre forsøke å lage grupper som passer ditt nivå og dine ønsker.

Om det viser seg at du ikke kan være med, eller det må gjøres endringer, har du 14 dager etter oppstart av terminen på å melde inn dette til oss.

Barn og juniorer (6-16 år): 580 kr. pr. mnd.
Voksen (17 år og eldre): 750 kr. pr. mnd.

Betal pr. gang Voksen 125 kr

Treningstilbudet vil bli tilgjengelig før oppstart og først etter at frist for registrering har gått ut.

7 dager: 800 kr
14 dager: 1200 kr
30 dager: 1750 kr

Det er stor forskjell på en tennisbane med et underlag av grus sammenlignet med hard court bane. Fotarbeidet på grus skiller seg fra hard court, da du naturligvis glir mer på grusen, og et godt grep er ekstra viktig. Spiller du på grus anbefaler vi derfor å investere i et par grussko, noe som vil gi deg den optimale spilleopplevelsen på et mer ujevnt underlag.

Sålen på grussko har ofte et fiskebensmønster/sikk-sakk mønster, som forhindrer at overflødig grus samler seg. Dette gir et bedre grep og mer kontroll når du glir naturlig mot ballen på banen. Denne sålen gir også bedre feste på start/stopp og mer forutsigbarhet når du endrer retning. I tillegg er gummien mykere, for å få bedre friksjon mot grusen og forenkle fotarbeidet. Hvis grusen samler seg kan du slå lett et par ganger mot sålen med racketen, så løsner den.

Gummien i yttersålen er utviklet i samarbeid med Babolats partner Michelin, som er ekspert på dekkproduksjon og premium gummi.

Sammen jobber de til enhver tid med å utvikle den beste gummiforbindelsen som gir best mulig grep
i hvert steg.

Om du er nybegynner og ikke vant til å spille tennis har du sikkert spørsmål om hva du bør gjøre før du spiller og også når du er ferdig. Det er ikke mye du trenger å huske på. Noen viktige punkter ved spill på grusbaner:

Vanning

vann banen før og etter spill hvis den er tørr,  dette er viktig på varme dager eller i perioder hvor det er tørke!  Bruk vannslangene som du finner ved hver bane. Vann der hvor du ser det er behov for vanning. Vanning skjer ved at slangetuten holdes litt skrått oppover og føres sakte frem og tilbake. Juster dysen ved behov. Man må ikke rette tuten ned mot banen, da dette kan lage hull i dekket.  Om det begynner å bli dammer har banene fått nok vann.

Kosting

kost hele banen etter spill også utenfor strekene. Du finner koster ved hver bane. De siste 5 minuttene av spilletiden skal benyttes til å klargjøre banen for neste spillere. Start kostingen langs nettet, følg yttersiden ned og jobb i store firkantede sirkler inn mot midten og avslutt ut over sidelinjen. På den måten blir grusen distribuert tilbake på banen. Om det oppstår groper må de dekkes over. Du finner skraper på de fleste baner. Vann gjerne over der hvor du har brukt skrapen. Er du ekstra flink kan du bruke valse for å «pakke» ned grusen. Linjene kostes av kommende spillere

Kategorier:

Denne feilmeldingen kommer som regel ved utfylling av skjema i Matchi. Det skyldes at det er avvik mellom det som er registrert i medlemsregisteret og det som er fylt ut i skjema. Kontakt oss for hjelp til å rette opp denne feilen

 • Endret pris for privattimer utendørs fra kr 650,- til kr 550,- pr. time
 • Fjernet “Det blir lagt på en administrasjonskostnad på 2.5% + 2 kr pr betaling”

Fra 1.3.2023 tilbyr vi ikke lenger fakturering til medlemmer. Se kan jeg betale medlemskap med faktura, Vipps eller via bankkonto?

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskap

 • lagspillere
 • medlemmer av styret
 • konkurransespillere
 • deltagere på organiserte kurs og treninger (tennisskolen)

Hentet fra NIF medlemsforskrift:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Kontakt oss for hjelp til å gjøre dette.

Larvik og Stavern Tennisklubb byttet medlemsregister den 1.9.2022. I den forbindelse må alle medlemmer bekrefte sitt medlemskap i klubben. Om du mottar SMS som ber deg om å bekrefte ditt medlemskap er det viktig at du gjør dette. Følg lenken i SMS eller e-post som du har mottatt for å verifisere deg.

Eksempel på SMS som sendes ut fra NIF (Norges Idrettsforbund)

For at (ditt navn) skal meldes inn i Larvik og Stavern Tennisklubb, må personlige opplysninger bekreftes hos Norges idrettsforbund. Klikk på lenken https://(lenke) for å bekrefte. Lenken er aktiv i 24 timer. Dersom medlemskapet ikke skal opprettes, kontakt Larvik og Stavern Tennisklubb og be de fjerne deg fra sitt medlemsregister. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/verifisering Mvh Norges idrettsforbund

Sjekk at du har bekreftet medlemskap for riktig person. Om du er foresatt for et barn hvor du har registrert din egen e-postadresse og/eller mobilnummer vil det ikke bli godkjent siden validering mot folkeregisteret gjør et oppslag mot deg som foresatt.

Løsningen er å opprette en egen e-postadresse for ditt barn slik at barnet får en egen profil på minidrett.no. Etter at du har gjort dette må du enten logge deg inn i Matchi og oppdaterte profilen med den nye e-postadressen eller ta kontakt med oss slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. Om du har registrert ditt eget mobilnummer må dette fjernes slik at det ikke matches mot din egen profil (foresatt) i minidrett.no.

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

Kulturdepartementet har pålagt NIF (Norges Idrettsforbund) å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret når klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem. Fødselsnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet.

Du melder deg ut av klubben ved å sende en e-post til oss. Vi vil avslutte ditt medlemskap for deg. Ditt medlemskap vil fortsatt være gyldig til utløpsdato.

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn maks pris for familiemedlemskap.

Du velger dette når du oppretter eller fornyer ditt medlemskap. Velg “Jeg søker om familiemedlemskap (Larvik og Stavern Tennisklubb – LSTK.NO)

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn pris for familiemedlemskap.

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge “Legg til medlem” og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Ved kjøp av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Før du tar kontakt med oss må du logge inn i minidrett.no for å sjekke at fødselesnummer og fødselsdato er korrekt.

Om det er feil i MinIdrett.no oppdater det og gi beskjed til oss etterpå. Om det er korrekt i MinIdrett, logg deg inn i Matchi og sjekk at fødselsdato er korrekt. Du kan også ta kontakt med oss for å få hjelp

Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via faktura, Vipps eller bankkonto. Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se «2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet» i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Pris for dugnadsavgift for familiemedlemskap manglet i prislisten. Oppdatert pris for dugnadsavgift for familiemedlemskap til kr 900,-

Nei, grønt kort er fast pris uansett om du kjøper under terminen/sesongen. Prisen justeres ikke underveis.

Oppdatert pris for privattimer for medlemmer fra 550 til 650

Matchi bruker Stripe som sin betalingsformidler. Det betyr at informasjon om ditt bankkort ikke lagres hos Matchi, men hos Stripe.

Stripe er en sertifisert PCI Service Provider Level 1 som betyr at de har det høyeste sikkerhetsnivået. Les mer om hvordan Stripe håndterer sikkerhet.

Nei, det er ikke mulig i å flytte på reserverte timer i Matchi. Du må avbestille timen og bestille ny time.

Ja, det er mulig å avbestille en time i Matchi. Gå til Mine bookinger og velg “Avbook” timen som du ønsker å avbestille.

Om du har Matchi appen installert kan du gå til “Reservasjoner” og velg din reservasjon. Helt nederst på siden finner du valget for “kanseller reservasjon”.

Om du avbestiller timen innen 6 timer før reservasjonen må du kun betale et servicegebyr på kr 12,50. Etter dette kan du kansellere, men vil ikke får refundert beløpet som du har betalt for baneleie.

Når du skal betale for et individuelt medlemskap for et barn må du være innlogget med deres egen Matchi-bruker. Om du er innlogget med din egen (foresatt) sin Matchi-bruker, vil medlemskap for ditt barn bli registrert på deg.

Ved betaling av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Nye priser for sommerkortet

 • Korrigert pris senior medlemskap til kr 1250,-
 • Lagt til beløp for dugnadsavgift
 • Endret fast time medlem man-fre ettermidag etter kl 1500 fra 240,- til 220,-
 • Endret pris for grønt kort seniorer fra kr 1000 for 90 dager til kr 1500 for en sesong
 • Endret pris for treningsavgift for voksen fra kr 160,- pr. time til 1 time pr. uke kr 140 kr pr. time.
  2 timer pr. uke eller flere timer kr 120 pr. time
 • Endret pris for leie av ballmaskin fra kr 75 til 40 pr. time

Pris på senior medlemskap korrigert til kr 1850,- som er medlemskap inkludert dugnadsavgift.

Oppdatert med nye priser som gjelder fra 1.1.2023

Du melder deg ut av klubben ved å sende en e-post til oss. Vi vil avslutte ditt medlemskap for deg. Ditt medlemskap vil fortsatt være gyldig til utløpsdato.

Innført fakturagebyr på kr 50,-

Om du har kjøpt eller fått tilgang til grønt kort eller verdikort vil det vises som et valg når du skal betale for baneleie. Se også Jeg får ikke valg å betale med Grønt kort når jeg bestiller baneleie

Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb:

 1. møter presis til hver trening
 2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
 3. hører etter trener
 4. er positive og hjelpsomme, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
 5. er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Foreldre til barn som e

 1. Foreldre/foresatte er velkomne til å se på, men har ikke lov til å gå inn på banene under kurs eller trening
 2. Foreldre/foresatte skal ikke blande seg inn i trenerens instruksjoner. Om det er noe du ønsker å ta opp vedrørende trener eller kurset skal dette gjøres til daglig leder

Deltakere forplikter seg til å oppgi gyldig kontaktinformasjon ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Larvik og Stavern Tennisklubb ut all viktig informasjon via Spond. Mobilnummeret må derfor være gyldig og aktiv. Hvis du ikke mottar melding fra Spond fra oss må du ta kontakt snarest mulig slik at vi får rettet opp dette i våre systemer.

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på drop-in timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Larvik og Stavern Tennisklubb gir ikke noen form for kompensasjon for avlyste timer eller om du melder forfall. Om du ikke har anledning til å være med på en time skal du melde forfall. Dette må gjøres via Spond.

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener.  Melding om endring SKAL meldes til post@lstk.no. Se ellers frister for betaling av kurs- og treningsavgift. Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening se betingelser for “Påmelding” over.

Kurs eller treningsavgift skal betales før oppstart av kurs eller trening. Om avgift ikke har blitt betalt innen fristen vil deltaker fjernes fra kurset.

Når du registrerer deg som kursdeltager må du oppgi personopplysninger, vi trenger dette slik at vi kan identifisere deg.

Larvik og Stavern Tennisklubb følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder personer på nett og råd om publisering av bilder av barn. Bilder som tas i kurssammenheng kan bli publisert på nettsiden og i sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du sende en e-post til post@lstk.no Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du ønsker å reservere deg må du gi beskjed.

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.