Prislisten ble sist oppdatert 10.02.2022.

Endringslogg

Se logg for oppdatering

Generelt om betaling

  • Kjøp av baller, leie av ballmaskin, betaling for gjestespillere gjøres i Vipps #113973. Husk å velge riktig kategori
  • Betaling av baneleie, medlemskap, faste timer gjøres via Matchi

Fakturagebyr

Vi tilbyr online betaling i Matchi av alle typer aktiviteter i klubben som medlemskapklippekort og faste timer. Vi tilbyr medlemmer mulighet til å betale med faktura. Om du velger dette påløper det kr 50 i fakturagebyr pr. fakturalinje.

Eksempel: Om du velger å betale for familiemedlemskap for 4 personer med faktura vil det påløpe kr 200 i fakturagebyr. Om du velger å betale for faste timer via faktura påløper det kr 50 i fakturagebyr pr. time.

Medlemskap

Pris gjelder for 12 mnd. dato til dato

Barn (under 12 år) 300 kr
Ungdom (over 12, under 20) 700 kr
Voksen (over 20) 1250 kr
Familie (maks 2 voksne + deres barn i samme bopel) 2300 kr

Dugnadsavgift

Alle medlemmer må betale dugnadsavgiften

Personlig medlemskap: 600 kr
Familie medlemskap: 900 kr

Baneleie

Baneleie ute

Alle priser pr. time

Medlemmer: gratis
Ikke-medlemmer: 300 kr

Baneleie inne

Alle priser pr. time

Fast time medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag: 200 kr
man-fre ettermiddag etter kl 1500: 220 kr

Løstime senior medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag: 200 kr
man-fre ettermiddag etter kl 1500: 240 kr

Løstime junior medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag: 90 kr
man-fre ettermiddag etter kl 1500: 110 kr

Løstime ikke-medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag: 350 kr
man-fre ettermiddag etter kl 1500: 450 kr

Grøntkort

Pris pr semester

Voksen: 1500 kr
Junior (under 20 år): 850 kr

Sommerkortet

Sommerkortet gir feriegjester tilgang til å bestille baneleie uten å betale pr. gang.

Sommerkort 3 mnd. – juni, juli og august: 2200 kr
Sommer kort 1 mnd.: 1100 kr

Trening

Tenniskolen

Betaling for treningsavgift blir sendt ut via Spond. Om du ikke har Spond vil du få en betalingslenke via e-post. For å dekke våre utgifter til Spond legger vi på et administrasjonsgebyr på 100 kr for hver betalingsforespørsel. Dette gjelder ikke treningsavgift for juniorer hvor administrasjonsgebyret er inkludert i månedlig betaling.

Junior

De som er med på juniortrening må inngå en betalingsavtale og betaler en fast månedlig sum uansett hvor mange timer de er med på.

Månedlige trekk vårsesongen 2023

januar: 550,-
februar: 413 (25% rabatt – pga vinterferie)
mars: 550,-
april: 413,- (25% rabatt – pga påskeferie)
mai: 413,- (25% rabatt – pga røde dager i mai)
juni: 275,- (50% rabatt – slutt i uke 24)

Voksen

De som er med på voksentrening betaler for hele terminen. Betalingsforespørsel blir sendt ut via Spond i starten av terminen. Om du blir med en gruppe etter oppstart betaler du fra den uken som du startet.

pris pr. time

1 time pr. uke: 140 kr
2 timer pr. uke eller flere timer: 120 kr

Fredagstrening

Fast plass/betaling for hele semesteret: 80 kr pr. gang
Drop-in 160 kr pr. gang

Privattimer

Prisene inkluderer både treneren og leie av banen. Pris pr. time. Det blir lagt på en administrasjonskostnad på 2.5% + 2 kr pr betaling

Privattimer medlem

650 kr

Privattimer ikke-medlem

800 kr

Gavekort privattimer

Vi tilbyr også gavekort på privattimer. Dette kjøper du i Matchi

Leie av ballmaskin

40 kr pr. time

Nøkkelbrikke til hallen

Les mer om tilgang til anlegget

Pris pr. nøkkelbrikke: 100 kr.

Logg for oppdatering

Pris for dugnadsavgift for familiemedlemskap manglet i prislisten. Oppdatert pris for dugnadsavgift for familiemedlemskap til kr 900,-

Oppdatert pris for privattimer for medlemmer fra 550 til 650

Nye priser for sommerkortet

  • Korrigert pris senior medlemskap til kr 1250,-
  • Lagt til beløp for dugnadsavgift
  • Endret fast time medlem man-fre ettermidag etter kl 1500 fra 240,- til 220,-
  • Endret pris for grønt kort seniorer fra kr 1000 for 90 dager til kr 1500 for en sesong
  • Endret pris for treningsavgift for voksen fra kr 160,- pr. time til 1 time pr. uke kr 140 kr pr. time.
    2 timer pr. uke eller flere timer kr 120 pr. time
  • Endret pris for leie av ballmaskin fra kr 75 til 40 pr. time

Pris på senior medlemskap korrigert til kr 1850,- som er medlemskap inkludert dugnadsavgift.

Innført fakturagebyr på kr 50,-

Oppdatert med nye priser som gjelder fra 1.1.2023