Prislisten ble sist oppdatert 09.12.2022. Nye priser som gjelder fra 1.1.23 er i uthevet skrift. Justert pris pr. 09.12.2022 er uthevet og understreket. Pris frem til 31.12.22 er streket over.

Endringslogg

Se logg for oppdatering

Generelt om betaling

  • Kjøp av baller, leie av ballmaskin, betaling for gjestespillere gjøres i Vipps #113973. Husk å velge riktig kategori
  • Betaling av baneleie, medlemskap, faste timer gjøres via Matchi

Fakturagebyr

Vi tilbyr online betaling i Matchi av alle typer aktiviteter i klubben som medlemskapklippekort og faste timer. Vi tilbyr medlemmer mulighet til å betale med faktura. Om du velger dette påløper det kr 50 i fakturagebyr pr. fakturalinje.

Eksempel: Om du velger å betale for familiemedlemskap for 4 personer med faktura vil det påløpe kr 200 i fakturagebyr. Om du velger å betale for faste timer via faktura påløper det kr 50 i fakturagebyr pr. time.

Medlemskap

Pris gjelder for 12 mnd. dato til dato

Barn (under 12 år) 300kr
Ungdom (over 12, under 20) 700 kr
Voksen (over 20) 1850 kr
Familie (maks 2 voksne + deres barn i samme bopel) 2300 kr

Månedsabonnement

Tidligere sommermedlemskap. Pris pr. mnd. Ingen binding
Barn og ungdom (under 20) TBD
Voksen (over 20) TBD

Baneleie ute

Alle priser pr. time

Medlemmer: gratis
Ikke-medlemmer: 200 300 kr

Baneleie inne

Alle priser pr. time

Fast time medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag kr 160 200
man-fre ettermiddag etter kl 1500 kr 195 220

Løstime senior medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag kr 185 200
man-fre ettermiddag etter kl 1500 kr 220 240

Løstime junior medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag kr 80 90
man-fre ettermiddag etter kl 1500 kr 80 110

Løstime ikke-medlem

man-fre før kl 1500 og lørdag, søndag kr 240 350
man-fre ettermiddag etter kl 1500 kr 280 450

Grøntkort

Pris pr sesong OBS: nye betingelser for grønt kort fra 1.1.23.

Voksen: 1200 1500 kr
Junior (under 20 år): 850 850 kr

Tenniskolen

Junior

De som er med på juniortrening betaler en fast månedlig sum uansett hvor mange timer de er med på. Dette er en prøveordning som vil gjelde for våren 2023. I måneder hvor det er færre timer vil pris bli redusert.

Månedlige trekk vårsesongen 2023

januar: 550,-
februar: 413
mars: 550,-
april: 413,-
mai: 413,-
juni: 275,-

Voksen

1 time pr. uke kr 140 kr pr. time.
2 timer pr. uke eller flere timer kr 120 pr. time

Fredagstrening

60,- 80,- kr pr gang dersom du betaler for hele semesteret. Drop-in 120,- 160,- kr pr. gang

Privattimer

Prisene inkluderer både treneren og leie av banen. Pris pr. time

Privattimer medlem

400/500/400 550 kr
privattimer junior medlem 400
privattimer voksen medlem 500
privattimer voksen medlem grønt kort 400

Privattimer ikke-medlem

600 800 kr

Leie av ballmaskin

50 75 kr pr. time

Nøkkelbrikke til hallen

Les mer om tilgang til anlegget

Pris pr. nøkkelbrikke: 100 kr.

Logg for oppdatering

  • Endret fast time medlem man-fre ettermidag etter kl 1500 fra 240,- til 220,-
  • Endret pris for grønt kort seniorer fra kr 1000 for 90 dager til kr 1500 for en sesong
  • Endret pris for treningsavgift for voksen fra kr 160,- pr. time til 1 time pr. uke kr 140 kr pr. time.
    2 timer pr. uke eller flere timer kr 120 pr. time
  • Endret pris for leie av ballmaskin fra kr 75 til 40 pr. time

Pris på senior medlemskap korrigert til kr 1850,- som er medlemskap inkludert dugnadsavgift.

Innført fakturagebyr på kr 50,-

Oppdatert med nye priser som gjelder fra 1.1.2023