Følgende betingelser gjelder for alle som deltar på trening og kurs som organiseres av Larvik og Stavern Tennisklubb. Sist oppdatert 17.07.2023

Før påmelding til kurs og trening i Larvik og Stavern Tennisklubb forplikter deltakere eller foresatte seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs eller trening har man automatisk godkjent disse betingelsene! Larvik og Stavern Tennisklubb kan endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Det er ditt ansvar å gå gjennom vilkårene før du registrerer deg for et kurs eller trening.

Klager rettes til daglig leder på e-post. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Det er et krav om at alle som er med på organisert trening/tennisskolen må betale medlemskap senest 14 dager etter at de har startet semesteret. Se også hvem må betale medlemskontingent

Ved påmelding til organisert trening vil du bli belastet det første avdraget når du melder deg på. Neste avdrag vil bli måneden etter at terminen har startet. Dato for trekk av avgift er den 4. dagen i hver måned.

Eksempel: Du melder deg på høstsemesteret 1. juni. Du trekkes for september ved påmelding 1. juni. Neste gang du betaler treningsavgift vil være 4. oktober, deretter 4. november og til slutt 4. desember.

Når du melder deg på er påmelding bindende. Du har 14 dager etter at terminen har startet til å gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra trening eller om du ønsker å gjøre endringer. Etter dette vil betalingsavtalen løpe ut terminen uten mulighet til å si opp denne. Se også våre betingelser for organisert trening.

Månedsprisen for treningsavgift er satt ut fra de utgiftene vi har til trenere, personale, utstyr og andre utgifter til drift og vedlikehold av våre anlegg.

Ved påmelding til organisert trening aksepteres det at klubben ved behov setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. 

  • Klubben bestemmer treningstilbudet
  • Trenere bestemmer grupper og hvem som passer sammen

Unntak er ved privattimer hvor deltakerne velger trener og hvem som deltar.

Vi tilbyr ikke prøvetime for organisert trening/tennisskolen. I stedet tilbyr vi 14 dagers prøveperiode etter oppstart. For å bli med må du registrere deg for kurs. Se også hvordan fungerer månedlig betalingsavtale for treningsavgift?

Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb:

  1. møter presis til hver trening
  2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
  3. hører etter trener
  4. er positive og hjelpsomme, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
  5. er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Foreldre til barn som e

  1. Foreldre/foresatte er velkomne til å se på, men har ikke lov til å gå inn på banene under kurs eller trening
  2. Foreldre/foresatte skal ikke blande seg inn i trenerens instruksjoner. Om det er noe du ønsker å ta opp vedrørende trener eller kurset skal dette gjøres til daglig leder

Deltakere forplikter seg til å oppgi gyldig kontaktinformasjon ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Larvik og Stavern Tennisklubb ut all viktig informasjon via Spond. Mobilnummeret må derfor være gyldig og aktiv. Hvis du ikke mottar melding fra Spond fra oss må du ta kontakt snarest mulig slik at vi får rettet opp dette i våre systemer.

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på drop-in timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Larvik og Stavern Tennisklubb gir ikke noen form for kompensasjon for avlyste timer eller om du melder forfall. Om du ikke har anledning til å være med på en time skal du melde forfall. Dette må gjøres via Spond.

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener.  Melding om endring SKAL meldes til post@lstk.no. Se ellers frister for betaling av kurs- og treningsavgift. Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening se betingelser for “Påmelding” over.

Kurs eller treningsavgift skal betales før oppstart av kurs eller trening. Om avgift ikke har blitt betalt innen fristen vil deltaker fjernes fra kurset.

Når du registrerer deg som kursdeltager må du oppgi personopplysninger, vi trenger dette slik at vi kan identifisere deg.

Larvik og Stavern Tennisklubb følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder personer på nett og råd om publisering av bilder av barn. Bilder som tas i kurssammenheng kan bli publisert på nettsiden og i sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du sende en e-post til post@lstk.no Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du ønsker å reservere deg må du gi beskjed.

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.