Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi på web. Det er ikke mulig å betale for medlemskap i Matchi Appen.

Priser

Se vår prisliste for priser og hvilke type medlemskap du kan kjøpe.

Se også ofte stilte spørsmål om medlemskap.

Medlemsfordeler

 • Full tilgang til anleggets fasiliteter
 • Fri (gratis) bruk av klubbens utebaner
 • Tilgang til å kjøpe grønt kort
 • Tilgang til å delta i klubbarrangementer
 • Deltagelse på tennisskolen
 • Tennisklubben har en samarbeidsavtale med Stavern Sport og Babolat som gir alle medlemmer i klubben rabatterte priser på Babolat tennisutstyr og klubbtekstiler. Klubbens medlemmer tilbys 15% rabatt* på alt tennisutstyr og klubbtekstiler fra Babolat. Stikk innom Stavern Sport og se deres utvalg av racketer, baller, bager, tekstiler og tilbehør til spillere i alle aldersgrupper og nivåer. Velkommen til Stavern Sport for en hyggelig tennis handel! (* Rabatt gjelder på ordinære priser og ikke på nedsatte varer )

Dugnad

For de aller fleste vil det å delta på dugnad sammen med andre medlemmer være en positiv, hyggelig og samlende aktivitet som gir glede til deltakerne samtidig som det er til nytte for klubben.

Som andre idrettsklubber og foreninger er også Larvik og Stavern Tennisklubb avhengig av frivillig innsats fra medlemmer, evt. foreldre av juniormedlemmer, til å ta i et tak og sørge for at klubben fungerer og har et trivelig, trygt og velfungerende anlegg.

Dugnadsgjengen

Ønsker du å bli med på dugnad? Bli med i dugnadsgjengen og du vil få invitasjon til dugnader.

Ofte stilte spørsmål om dugnad

Alle skal betale dugnadsavgiften. Dersom du deltar på dugnad får du tilbake kr. 100 pr. arbeidstime. Det vil være en dugnadsleder tilstede som skriver opp ditt navn, antall timer du jobbet, og ditt kontonummer for tilbakebetaling av dugnadsavgiften. Tilbakebetaling av dugnadsavgift gjøres i september basert på det som er utført av dugnad.

Dersom du velger å ikke delta beholder klubben din avgift, og de pengene blir brukt til å betale for arbeider som ikke kan gjøres på dugnad fordi det krever faglært arbeidskraft (murer, elektriker, rørlegger, blikkenslager, osv). På den måten kan man si at de som ikke deltok på dugnad allikevel bidro på sin måte, ved å hjelpe til med å betale for faglært arbeid.

 • Delta sammen med mange andre på storrengjøring i tennishallen (én dag i januar/februar hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle i stand utendørsbanene på våren (april/mai hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle og pynte anlegget i forkant av vår store veteranturnering “Stavern
 • Sommercup” tidlig i juli.
 • Stå som kioskvakt og selge varer når det er turneringer.
 • Stille opp ved andre forefallende behov.

Når klubben trenger folk til å stille på dugnad sender vi ut en invitasjon, og de som melder seg på først får være med. Hvis vi bare trenger 1-3 personer til å delta på noe så poster vi det gjerne bare ut på vår Facebook-side (Bare søk etter Larvik og Stavern Tennis på Facebook, og klikk “Liker” på siden vår, så vil du få opp poster fra oss i nyhetsstrømmen på Facebook). Hvis vi trenger flere personer til større jobber, så vil vi sende ut en epost til alle klubbens medlemmer.

Betingelser medlemskap

 1. Medlemskap følger dato til dato og gjelder 12 mnd. fra kjøpsdato
 2. Betaling av medlemskap må gjøres via online betaling
 3. Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 4. Medlemskapet kan ikke overdras til andre personer
 5. Medlemskapet refunderes ikke
 6. Oppsigelse av medlemskap må meldes på e-post

Se også vilkår baneleie for medlemmer

Ofte stilte spørsmål medlemskap

Betaling

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Om du ikke har en Matchi-bruker fra før må du opprette det. Om du skal betale for medlemskap for barn som ikke er en del av et familiemedlemskap (individuelt medlemskap), må barnet ha sin egen Matchi-bruker.

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskap

 • lagspillere
 • medlemmer av styret
 • konkurransespillere
 • deltagere på organiserte kurs og treninger (tennisskolen)

Hentet fra NIF medlemsforskrift:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via faktura, Vipps eller bankkonto. Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se «2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet» i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

Matchi bruker Stripe som sin betalingsformidler. Det betyr at informasjon om ditt bankkort ikke lagres hos Matchi, men hos Stripe.

Stripe er en sertifisert PCI Service Provider Level 1 som betyr at de har det høyeste sikkerhetsnivået. Les mer om hvordan Stripe håndterer sikkerhet.

Familie

Kontakt oss for hjelp til å gjøre dette.

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn maks pris for familiemedlemskap.

Du velger dette når du oppretter eller fornyer ditt medlemskap. Velg “Jeg søker om familiemedlemskap (Larvik og Stavern Tennisklubb – LSTK.NO)

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn pris for familiemedlemskap.

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge “Legg til medlem” og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Ved kjøp av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Medlemskap

Betaling av medlemskap må gjøres via Matchi. Om du ikke har en Matchi-bruker fra før må du opprette det. Om du skal betale for medlemskap for barn som ikke er en del av et familiemedlemskap (individuelt medlemskap), må barnet ha sin egen Matchi-bruker.

 1. Medlemskap følger dato til dato og gjelder 12 mnd. fra kjøpsdato
 2. Betaling av medlemskap må gjøres via online betaling
 3. Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 4. Medlemskapet kan ikke overdras til andre personer
 5. Medlemskapet refunderes ikke
 6. Oppsigelse av medlemskap må meldes på e-post

Se også vilkår baneleie for medlemmer

Se også generelle vilkår for baneleie

 • Når du leier bane UTE ved bruk av medlemskap må ALLE som spiller være medlem. Spillere som ikke er medlem må enten kjøpe sommerkortet eller et medlemskap
 • Som innehaver av medlemskap kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år. Utover dette skal gjesten betale 1/2 pris for baneleie for ikke-medlemmer. Dette gjøres via Vipps #113973: Baneleie utendørsbanerBaneleie innendørsbaner
 • Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt

Ja, alle som ønsker å spille på våre anlegg kan gjøre dette. Du kan velge å betale pr. gang eller om du ønsker det kan du kjøpe sommerkortet som er et tilbud til feriefolk som er her noen uker om sommeren. Du spiller så mye du vil hele sommerferien din. Når du bestiller baneleie med sommerkortet kan du ta med deg hvem du ønsker. Det er ikke krav om at andre som spiller er medlem i klubben.

Les mer om sommerkortet og hvordan får jeg tilgang til banene.

Du melder deg ut av klubben ved å sende en e-post til oss. Vi vil avslutte ditt medlemskap for deg. Ditt medlemskap vil fortsatt være gyldig til utløpsdato.

Når du skal betale for et individuelt medlemskap for et barn må du være innlogget med deres egen Matchi-bruker. Om du er innlogget med din egen (foresatt) sin Matchi-bruker, vil medlemskap for ditt barn bli registrert på deg.

Ved betaling av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

minidrett.no

Larvik og Stavern Tennisklubb byttet medlemsregister den 1.9.2022. I den forbindelse må alle medlemmer bekrefte sitt medlemskap i klubben. Om du mottar SMS som ber deg om å bekrefte ditt medlemskap er det viktig at du gjør dette. Følg lenken i SMS eller e-post som du har mottatt for å verifisere deg.

Eksempel på SMS som sendes ut fra NIF (Norges Idrettsforbund)

For at (ditt navn) skal meldes inn i Larvik og Stavern Tennisklubb, må personlige opplysninger bekreftes hos Norges idrettsforbund. Klikk på lenken https://(lenke) for å bekrefte. Lenken er aktiv i 24 timer. Dersom medlemskapet ikke skal opprettes, kontakt Larvik og Stavern Tennisklubb og be de fjerne deg fra sitt medlemsregister. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/verifisering Mvh Norges idrettsforbund

Sjekk at du har bekreftet medlemskap for riktig person. Om du er foresatt for et barn hvor du har registrert din egen e-postadresse og/eller mobilnummer vil det ikke bli godkjent siden validering mot folkeregisteret gjør et oppslag mot deg som foresatt.

Løsningen er å opprette en egen e-postadresse for ditt barn slik at barnet får en egen profil på minidrett.no. Etter at du har gjort dette må du enten logge deg inn i Matchi og oppdaterte profilen med den nye e-postadressen eller ta kontakt med oss slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. Om du har registrert ditt eget mobilnummer må dette fjernes slik at det ikke matches mot din egen profil (foresatt) i minidrett.no.

Kulturdepartementet har pålagt NIF (Norges Idrettsforbund) å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret når klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem. Fødselsnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet.

Før du tar kontakt med oss må du logge inn i minidrett.no for å sjekke at fødselesnummer og fødselsdato er korrekt.

Om det er feil i MinIdrett.no oppdater det og gi beskjed til oss etterpå. Om det er korrekt i MinIdrett, logg deg inn i Matchi og sjekk at fødselsdato er korrekt. Du kan også ta kontakt med oss for å få hjelp

Lisens

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF). Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Alle spillere som har betalt lisens fra før får automatisk tilsendt ny lisens på e-post fra NTF i løpet av desember. Du kan også logge deg inn via minidrett.no for å betale lisens. Når du betaler lisens via minidrett vil det vises i Tournament Software dagen etter at du har betalt.

Om du ikke har lisens, kontakt oss så vil vi registrere det for deg.