17.01.2023 Fornying av alle medlemskap er klart. Betaling av dugnadsavgift vil bli sendt ut som en egen betaling på et senere tidspunkt.

1. Gå til «forestående betalinger» i Matchi.

Her får du en oversikt over ditt medlemskap. Sjekk at opplysningene stemmer.

2. Velg «Fullfør betaling» og «Pay for membership» for å betale uten endringer.

Jeg ønsker å opprette et familiemedlemskap

Velg «Request family membership» og du får mulighet til å registrere dine familiemedlemmer

3. Sjekk at opplysningene er korrekte og trykk «NESTE».

4. Fullfør betaling av ditt medlemskap.

1. Gå til «forestående betalinger» i Matchi.

Her får du en oversikt over de som er registrert i ditt familiemedlemskap.

Sjekk at de som er registrert i familiemedlemskapet stemmer.
Jeg ser bare meg selv og ikke resten av min familie

Om du ikke ser andre enn deg selv, betyr det at du ikke er registrert i et familiemedlemskap eller ikke er kontaktperson for familien. Om du vet at det har blitt registrert tidligere må du ta kontakt med oss.

2. Velg «Fullfør betaling» og «Pay for whole family» for å betale uten endringer.

Jeg ønsker å gjøre endringer på mitt familiemedlemskap.

Om du ønsker å gjøre endringer, kan du gjøre det ved å trykke «Edit memberships and pay». Det er ikke mulig å fjerne medlemmer eller å fjerne familiemedlemskapet ditt. Ta kontakt med oss for hjelp til å gjøre dette.

Om du velger «Pay for my membership only» vil du kun betale for ditt medlemskap og ikke resten av familien, men vær da klar over at de andre som er knyttet til ditt familiemedlemskap står som ubetalt og vil motta påminnelser om å betale for sitt medlemskap. Vi anbefaler at du tar kontakt og gir oss beskjed om at du ønsker å avslutte familiemedlemskapet.

3. Sjekk at alle som er med i ditt familiemedlemskap er registrert og trykk «NESTE».

Hvorfor vises familiemedlemskap som senior eller juniormedlemskap?

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

4. Fullfør betaling av ditt familiemedlemskap.

Du kan se status på ditt medlemskap i MATCHi. Se under «Medlemskap»

Online betaling av medlemskap

Vi tilbyr online betaling av nytt medlemskap og fornying av eksisterende medlemskap. Vi anbefaler alle som skal fornye sitt medlemskap når det går ut på dato om å benytte seg av dette. Du slipper ekstra gebyrer og medlemskapet blir aktivert med en gang. Alle nye medlemskap må kjøpes via online betaling i Matchi.

Betaling av medlemskap med faktura

Ved fakturering av medlemskap påløper det et fakturagebyr på 50 kr pr. medlem. Om du har et familiemedlemskap og ønsker å betale via faktura må du betale fakturagebyr for hvert medlem. Ditt medlemskap blir aktivert så snart vi har registrert innbetaling av medlemskap. Beregn 2-3 arbeidsdager for aktivering etter at du har betalt.

Se også ofte stilte spørsmål om medlemskap.

Priser

Se vår prisliste for priser og hvilke type medlemskap du kan kjøpe.

Dugnadsavgift

Som andre idrettsklubber og foreninger er også Larvik og Stavern Tennisklubb avhengig av frivillig innsats fra medlemmer, evt. foreldre av juniormedlemmer, til å ta i et tak og sørge for at klubben fungerer og har et trivelig, trygt og velfungerende anlegg.

De fleste idrettsklubber bruker «tvunget dugnad», dvs. at som medlem (eller foreldre av juniormedlemmer) SKAL man delta på dugnad et visst antall ganger i året. Og har du ikke mulighet, så får du selv sørge for å ordne med bytte av vakt med noen andre.

Slik gjør vi det ikke hos oss. Vårt system er mer basert på frivillighet. Alle medlemmer mellom 12 og 80 år betaler inn en dugnadsavgift til klubben. Denne blir sendt ut som en egen faktura i begynnelsen av året. Se vår prisliste for informasjon om beløpet på dugnadsavgiften. Personer under 12 år og over 80 år er fritatt fra dugnadsavgift.

Dersom du deltar på dugnad så får du tilbake kr. 100 pr. arbeidstime. Det vil være en dugnadsleder tilstede som skriver opp ditt navn, antall timer du jobbet, og ditt kontonummer for tilbakebetaling av dugnadsavgiften.

Dersom du velger å ikke delta så beholder klubben din avgift, og de pengene blir brukt til å betale for arbeider som ikke kan gjøres på dugnad fordi det krever faglært arbeidskraft (murer, elektriker, rørlegger, blikkenslager, osv). På den måten kan man si at de som ikke deltok på dugnad allikevel bidro på sin måte, ved å hjelpe til med å betale for faglært arbeid.

Når klubben trenger folk til å stille på dugnad sender vi ut en invitasjon, og de som melder seg på først får være med. Hvis vi bare trenger 1-3 personer til å delta på noe så poster vi det gjerne bare ut på vår Facebook-side (Bare søk etter Larvik og Stavern Tennis på Facebook, og klikk «Liker» på siden vår, så vil
du få opp poster fra oss i nyhetsstrømmen på Facebook). Hvis vi trenger flere personer til større jobber, så vil vi sende ut en epost til alle klubbens medlemmer.

Typiske dugnadsjobber er:

 • Delta sammen med mange andre på storrengjøring i tennishallen (én dag i januar/februar hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle i stand utendørsbanene på våren (april/mai hvert år).
 • Hjelpe til med å stelle og pynte anlegget i forkant av vår store veteranturnering «Stavern
 • Sommercup» tidlig i juli.
 • Stå som kioskvakt og selge varer når det er turneringer.
 • Stille opp ved andre forefallende behov.

For de aller fleste vil det å delta på dugnad sammen med andre medlemmer være en positiv, hyggelig og samlende aktivitet som gir glede til deltakerne samtidig som det er til nytte for klubben.

Generelle betingelser

 1. Medlemskap følger dato til dato
 2. Det er et krav om at alle individuelle medlemmer (ikke familiemedlemskap) må ha sin egen unike e-postadresse. Det er ikke mulig å registrere to Matchi-profiler/medlemskap med samme e-postadresse. Om du er foresatt for et barn som skal ha individuelt medlemskap og ikke har egen e-postadresse , må du derfor opprette det for de før du betaler medlemskap
 3. Ved inngåelse av medlemskap etter 1.9.2022 er medlemskap gyldig i 12 . mnd fra kjøp (dato til dato)
 4. Oppsigelse av medlemskap må meldes på e-post

Ofte stilte spørsmål

Når du skal betale for et individuelt medlemskap for et barn må du være innlogget med deres egen Matchi-bruker. Om du er innlogget med din egen (foresatt) sin Matchi-bruker, vil medlemskap for ditt barn bli registrert på deg.

Ved betaling av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Kulturdepartementet har pålagt NIF (Norges Idrettsforbund) å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret når klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem. Fødselsnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet.

Larvik og Stavern Tennisklubb byttet medlemsregister den 1.9.2022. I den forbindelse må alle medlemmer bekrefte sitt medlemskap i klubben. Om du mottar SMS som ber deg om å bekrefte ditt medlemskap er det viktig at du gjør dette. Følg lenken i SMS eller e-post som du har mottatt for å verifisere deg.

Eksempel på SMS som sendes ut fra NIF (Norges Idrettsforbund)

For at (ditt navn) skal meldes inn i Larvik og Stavern Tennisklubb, må personlige opplysninger bekreftes hos Norges idrettsforbund. Klikk på lenken https://(lenke) for å bekrefte. Lenken er aktiv i 24 timer. Dersom medlemskapet ikke skal opprettes, kontakt Larvik og Stavern Tennisklubb og be de fjerne deg fra sitt medlemsregister. Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/verifisering Mvh Norges idrettsforbund

Sjekk at du har bekreftet medlemskap for riktig person. Om du er foresatt for et barn hvor du har registrert din egen e-postadresse og/eller mobilnummer vil det ikke bli godkjent siden validering mot folkeregisteret gjør et oppslag mot deg som foresatt.

Løsningen er å opprette en egen e-postadresse for ditt barn slik at barnet får en egen profil på minidrett.no. Etter at du har gjort dette må du enten logge deg inn i Matchi og oppdaterte profilen med den nye e-postadressen eller ta kontakt med oss slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. Om du har registrert ditt eget mobilnummer må dette fjernes slik at det ikke matches mot din egen profil (foresatt) i minidrett.no.

Før du tar kontakt med oss må du logge inn i minidrett.no for å sjekke at fødselesnummer og fødselsdato er korrekt.

Om det er feil i MinIdrett.no oppdater det og gi beskjed til oss etterpå. Om det er korrekt i MinIdrett, logg deg inn i Matchi og sjekk at fødselsdato er korrekt. Du kan også ta kontakt med oss for å få hjelp

Ofte stilte spørsmål om betaling av medlemskap

1. Gå til «forestående betalinger» i Matchi.

Her får du en oversikt over ditt medlemskap. Sjekk at opplysningene stemmer.

2. Velg «Fullfør betaling» og «Pay for membership» for å betale uten endringer.

Jeg ønsker å opprette et familiemedlemskap

Velg «Request family membership» og du får mulighet til å registrere dine familiemedlemmer

3. Sjekk at opplysningene er korrekte og trykk «NESTE».

4. Fullfør betaling av ditt medlemskap.

Vi tilbyr ikke betaling av medlemskap via Vipps eller bankkonto* Betaling og/eller fakturering skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystem (Matchi). Se «2.2 Opplysninger knyttet til medlemskapet» i Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF

*Betaling til bankkonto kan kun gjøres om du har fått faktura på medlemskap fra Matchi

Matchi bruker Stripe som sin betalingsformidler. Det betyr at informasjon om ditt bankkort ikke lagres hos Matchi, men hos Stripe.

Stripe er en sertifisert PCI Service Provider Level 1 som betyr at de har det høyeste sikkerhetsnivået. Les mer om hvordan Stripe håndterer sikkerhet.

I forbindelse med at vi gikk over til Matchi som vårt medlemsregister fra 1.9.2022 tilbyr vi nå online betaling av medlemskap med automatisk fornying når det går ut på dato. Vi anbefaler alle som skal kjøpe nytt eller fornye sitt medlemskap om å gjøre dette for å unngå ekstra gebyrer.

Vi vil i en overgangsperiode tilby våre eksisterende medlemmer å betale medlemskap via faktura. Dette gjelder kun for deg som ble medlem før 1.9.2022 og skal fornye ditt medlemskap for 2023. Ved fakturering av medlemskap påløper det et fakturagebyr på 50 kr pr. medlem. Om du har et familiemedlemskap og ønsker å betale via faktura må du betale fakturagebyr for hvert medlem. Ditt medlemskap vil bli aktivert så snart vi har registrert betaling.

Vi tilbyr alle medlemmer å betale online uten at det koster deg noen ekstra gebyrer. Fakturering er en tidkrevende jobb som krever mye ekstra arbeid for klubben. Om du velger å betale via faktura må vi ta oss betalt for den ekstra tiden det tar å sende ut faktura, sjekke om faktura har blitt betalt og evt registrere medlemskap og baneleie. Se også kan jeg betale medlemskap med faktura?

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskontingent

 • lagspillere
 • medlemmer av styret
 • konkurransespillere
 • deltagere på organiserte kurs og treninger (tennisskolen)

Hentet fra klubbguiden til NIF:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Ofte stilte spørsmål om familiemedlemskap

1. Gå til «forestående betalinger» i Matchi.

Her får du en oversikt over de som er registrert i ditt familiemedlemskap.

Sjekk at de som er registrert i familiemedlemskapet stemmer.
Jeg ser bare meg selv og ikke resten av min familie

Om du ikke ser andre enn deg selv, betyr det at du ikke er registrert i et familiemedlemskap eller ikke er kontaktperson for familien. Om du vet at det har blitt registrert tidligere må du ta kontakt med oss.

2. Velg «Fullfør betaling» og «Pay for whole family» for å betale uten endringer.

Jeg ønsker å gjøre endringer på mitt familiemedlemskap.

Om du ønsker å gjøre endringer, kan du gjøre det ved å trykke «Edit memberships and pay». Det er ikke mulig å fjerne medlemmer eller å fjerne familiemedlemskapet ditt. Ta kontakt med oss for hjelp til å gjøre dette.

Om du velger «Pay for my membership only» vil du kun betale for ditt medlemskap og ikke resten av familien, men vær da klar over at de andre som er knyttet til ditt familiemedlemskap står som ubetalt og vil motta påminnelser om å betale for sitt medlemskap. Vi anbefaler at du tar kontakt og gir oss beskjed om at du ønsker å avslutte familiemedlemskapet.

3. Sjekk at alle som er med i ditt familiemedlemskap er registrert og trykk «NESTE».

Hvorfor vises familiemedlemskap som senior eller juniormedlemskap?

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

4. Fullfør betaling av ditt familiemedlemskap.

Alle medlemskap i idrettslag må være personlige og være validert mot folkeregisteret. Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Medlemmer i et familiemedlemskap vises derfor med sine personlige medlemskap i Matchi.

Du velger dette når du oppretter eller fornyer ditt medlemskap. Velg «Jeg søker om familiemedlemskap (Larvik og Stavern Tennisklubb – LSTK.NO)»

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn pris for familiemedlemskap.

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge «Legg til medlem» og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Ved kjøp av familiemedlemskap er det ikke nødvendig med egen Matchi-bruker for barn med mindre barnet skal bestille baneleie eller melde seg på aktivtiteter i Matchi.

Alle medlemskap i idrettslag er personlige. Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Dette er grunnen til at vi sender ut faktura til hvert enkelt medlem for personlig medlemskap. Vi erfarer også at veldig mange ønsker endringer på familiemedlemskap, enten ved at barn har flyttet ut eller at livssituasjon har blitt endret slik at det ikke lenger er aktuelt med familiemedlemskap.

Om du ønsker familiemedlemskap, må du derfor enten kjøpe det online, eller be om at det sendes en ny faktura hvor du oppgir hvem som skal være medlem i familiemedlemskapet.

Betaling av familiemedlemskap via faktura tilbys kun til medlemmer som kjøpte det før 31.12.2022. Nye familiemedlemskap må kjøpes online. Om du velger å betale familiemedlemskap via faktura tilkommer det et fakturagebyr pr. medlem som skal være med i familiemedlemskapet.

Lisens

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF). Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Alle spillere som har betalt lisens fra før får automatisk tilsendt ny lisens på e-post fra NTF i løpet av desember. Du kan også logge deg inn via minidrett.no for å betale lisens. Når du betaler lisens via minidrett vil det vises i Tournament Software dagen etter at du har betalt.

Om du ikke har lisens, kontakt oss så vil vi registrere det for deg.