Hvem må betale medlemskap?

Det er et krav om at følgende må være medlemmer/betale medlemskap Hentet fra NIF medlemsforskrift: Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv Les mer…