Alle skal betale dugnadsavgiften. Dersom du deltar på dugnad får du tilbake kr. 100 pr. arbeidstime. Det vil være en dugnadsleder tilstede som skriver opp ditt navn, antall timer du jobbet, og ditt kontonummer for tilbakebetaling av dugnadsavgiften. Tilbakebetaling av dugnadsavgift gjøres i september basert på det som er utført av dugnad.

Dersom du velger å ikke delta beholder klubben din avgift, og de pengene blir brukt til å betale for arbeider som ikke kan gjøres på dugnad fordi det krever faglært arbeidskraft (murer, elektriker, rørlegger, blikkenslager, osv). På den måten kan man si at de som ikke deltok på dugnad allikevel bidro på sin måte, ved å hjelpe til med å betale for faglært arbeid.

Kategorier: