Denne feilmeldingen kommer som regel ved utfylling av skjema i Matchi. Det skyldes at det er avvik mellom det som er registrert i medlemsregisteret og det som er fylt ut i skjema. Kontakt oss for hjelp til å rette opp denne feilen

Kategorier: