Kurs eller treningsavgift skal betales før oppstart av kurs eller trening. Om avgift ikke har blitt betalt innen fristen vil deltaker fjernes fra kurset.

Kategorier: