Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av Larvik og Stavern Tennisklubb:

  1. møter presis til hver trening
  2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
  3. hører etter trener
  4. er positive og hjelpsomme, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
  5. er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Foreldre til barn som e

Kategorier: