1. Gå til «forestående betalinger» i Matchi.

Her får du en oversikt over de som er registrert i ditt familiemedlemskap.

Sjekk at de som er registrert i familiemedlemskapet stemmer.
Jeg ser bare meg selv og ikke resten av min familie

Om du ikke ser andre enn deg selv, betyr det at du ikke er registrert i et familiemedlemskap eller ikke er kontaktperson for familien. Om du vet at det har blitt registrert tidligere må du ta kontakt med oss.

2. Velg «Fullfør betaling» og «Pay for whole family» for å betale uten endringer.

Jeg ønsker å gjøre endringer på mitt familiemedlemskap.

Om du ønsker å gjøre endringer, kan du gjøre det ved å trykke «Edit memberships and pay». Det er ikke mulig å fjerne medlemmer eller å fjerne familiemedlemskapet ditt. Ta kontakt med oss for hjelp til å gjøre dette.

Om du velger «Pay for my membership only» vil du kun betale for ditt medlemskap og ikke resten av familien, men vær da klar over at de andre som er knyttet til ditt familiemedlemskap står som ubetalt og vil motta påminnelser om å betale for sitt medlemskap. Vi anbefaler at du tar kontakt og gir oss beskjed om at du ønsker å avslutte familiemedlemskapet.

3. Sjekk at alle som er med i ditt familiemedlemskap er registrert og trykk «NESTE».

Hvorfor vises familiemedlemskap som senior eller juniormedlemskap?

Et familiemedlemskap er en gruppering av personlige medlemskap. Hvert enkelt medlem vil derfor vises med enten senior eller juniormedlemskap. Prisen vil uansett ikke overstige makspris for familiemedlemskap uavhengig av hvor mange som er registrert i medlemskapet.

4. Fullfør betaling av ditt familiemedlemskap.

Kategorier: