Du velger dette når du oppretter eller fornyer ditt medlemskap. Velg «Jeg søker om familiemedlemskap (Larvik og Stavern Tennisklubb – LSTK.NO)»

Du registrerer alle som skal være med i familiemedlemskapet og betaler ikke mer enn makspris

Den første personen som du registrerer vil være kontaktperson for familiemedlemskapet. Du legger til flere familiemedlemmer ved å velge «Legg til medlem» og velger riktig medlemskap for dine familiemedlemmer.

Kategorier: