Som andre idrettsklubber og foreninger er også Larvik og Stavern Tennisklubb avhengig av frivillig innsats fra medlemmer, evt. foreldre av juniormedlemmer, til å ta i et tak og sørge for at klubben fungerer og har et trivelig, trygt og velfungerende anlegg.

De fleste idrettsklubber bruker «tvunget dugnad», dvs. at som medlem (eller foreldre av juniormedlemmer) SKAL man delta på dugnad et visst antall ganger i året. Og har du ikke mulighet, så får du selv sørge for å ordne med bytte av vakt med noen andre.

Slik gjør vi det ikke hos oss. Vårt system er mer basert på frivillighet. Alle medlemmer mellom 12 og 80 år betaler inn en dugnadsavgift til klubben. Du er selv ansvarlig for at dugnadsavgift har blitt betalt. Se vår prisliste for informasjon om beløpet på dugnadsavgiften. Personer under 12 år og over 80 år er fritatt fra dugnadsavgift.

Kategorier: