Du får kun opp valget å betale med grønt kort 2 timer før timen. Hvis du velger et tidspunkt som er lenger frem i tid vises ikke dette valget.

Hvordan betale for timen med grønt kort:

Betaling med grønt kort vises etter at du har valgt “Neste” i vinduet som vises etter at du har valgt dato og tidspunkt.
Velg “Grønt kort…”

Se også regler for bruk av Grønt kort i Baneleie

Kategorier: