1. Velg Timeføring
  2. I prosjekt velger du “Privattimer”
  3. I aktivitet velger du privattime og timesats som du har
  4. I kommentarer registrerer du hva som ble gjort. For privattimer må f.eks ordrenummer registreres. Privattimer som mangler ordrenummer vil ikke bli godkjent.
Kategorier: